• Odbierz prezent
BLIRT S.A.: Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2021 (2021-04-01 12:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BLIRT S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Blirt S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje poniżej szacunkowe wyniki sprzedaży za I kw. 2021 r. oraz dane porównywalne za rok 2020:
• Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wyniosły ok. 11,6 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 6,1 mln zł w I kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 90% r/r.
• Przychody netto ze sprzedaży produktów własnych (wytwarzanych przez Spółkę) wyniosły ok. 9,3 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1,9 mln zł w I kw. 2020 r. co oznacza wzrost o 397% r/r.
• Przychody netto ze sprzedaży towarów, których Spółka jest dystrybutorem w Polsce, w tym w szczególności testów diagnostycznych do wykrywania COVID-19 wyniosły ok. 2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec ok 4 mln zł w I kw. 2020 r. (w tym 3,5 mln zł z tytułu realizacji istotnych zamówień - ESPI nr 1/2020 z dnia 27.02.2020 r oraz 2/2020 z dnia 03.03.2020 r.), co oznacza spadek o blisko 50% r/r.

Obecnie uzyskiwane wyniki sprzedaży wpisują się obserwowany od dłuższego czasu trend sezonowości sprzedaży oraz nowe tendencje rynkowe w przypadku pandemii, zgodnie z którymi coraz większy nacisk kładzie się na obszar szybkiej diagnostyki opartej o tzw. testy kasetkowe kosztem obszaru diagnostycznego RT-PCR. Niemniej jednak, w obszarze produktów własnych, które są głównym źródłem marży dla Spółki, nastąpił pięciokrotny wzrost sprzedaży w porównaniu do stanu sprzed i wczesnego okresu pandemii tj. pierwszego kwartału 2020 roku. Wartość sprzedaży w I kwartale 2021 roku była niższa niż w rekordowym IV kwartale roku 2020. Wynikało to przede wszystkim ze zmian sytuacji rynkowej oraz zmian struktury popytu, co było szczególnie widoczne w pierwszych tygodniach 2021 roku.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2021 r. (Raport bieżący EBI nr 1/2021 z dnia 11.01.2021 r.) Emitent przekaże raport kwartalny za I kw. 2021 r. w dniu 13 maja 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BLIRT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-172Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trzy Lipy3/1.38
(ulica)(numer)
587 39 6150587 39 6151
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
583-300-93-29
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Marian PopinigisPrezes ZarząduMarian Popinigis
2021-04-01Tomasz WrzesińskiWiceprezes ZarząduTomasz Wrzesiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk