• Odbierz prezent
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020 (2021-04-14 14:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2020 roku, podany raportem bieżącym nr 3/2021 został określony na dzień 29 kwietnia 2021 r.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2020 roku został określony na 28 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-716KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
ALBATROSÓW2
(ulica)(numer)
+48 (12) 65-18-281+48 (12) 65-18-280
(telefon)(fax)
BIURO@BIK.COM.PLWWW.BIK.COM.PL
(e-mail)(www)
676-110-99-14351062897
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Mirosław Koszany

Prezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk