• Odbierz prezent
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (2021-04-14 14:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia:2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od: NREP Nordic Strategies Fund IV Limited Partnership, NREP NSF IV Holding 1 S.A. R.L. oraz NREP NSF IV Holding 1 S.A. R.L., zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Project Bureau_Post PTO Large Shareholding Notification.pdfzawiadomienie art. 69 UOF
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-716KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
ALBATROSÓW2
(ulica)(numer)
+48 (12) 65-18-281+48 (12) 65-18-280
(telefon)(fax)
BIURO@BIK.COM.PLWWW.BIK.COM.PL
(e-mail)(www)
676-110-99-14351062897
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Mirosław Koszany


Prezes Zarządu



ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk