• Odbierz prezent
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie transakcji zabezpieczającej zmianę stopy procentowej (IRS) przez spółkę zależną od Emitenta (2021-03-24 14:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawarcie transakcji zabezpieczającej zmianę stopy procentowej (IRS) przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 24 marca 2021 r., spółka zależna od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sosnowiec 2), zawarła z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej: Bank) terminową transakcję zabezpieczającą zmianę stopy procentowej (IRS) w ramach zawartej umowy kredytu z dnia 21 grudnia 2021 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 21 grudnia 2021 roku, w odniesieniu do 70% kwoty zaciągniętego kredytu, który wynosi 4.450.000 EURO, tj. do kwoty 3.115.000 EURO.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Jednocześnie Emitent informuje, że zawarcie opisanej powyżej transakcji jest związane z zawartą przez spółkę zależną od Emitenta umową kredytu z Bankiem w dniu 21 grudnia 2021 roku.

Informacja o zawarciu transakcji zabezpieczającej IRS została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość transakcji. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-716KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
ALBATROSÓW2
(ulica)(numer)
+48 (12) 65-18-281+48 (12) 65-18-280
(telefon)(fax)
BIURO@BIK.COM.PLWWW.BIK.COM.PL
(e-mail)(www)
676-110-99-14351062897
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Mirosław Koszany

Prezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk