• Odbierz prezent
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2021 roku (2021-06-16 14:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2021
Data sporządzenia:2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2021 roku.
Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
BIK_SA_NWZA_16062021_treść_podjętych_uchwał.pdftreść uchwał NWZA BIK SA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-716KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
ALBATROSÓW2
(ulica)(numer)
+48 (12) 65-18-281+48 (12) 65-18-280
(telefon)(fax)
BIURO@BIK.COM.PLWWW.BIK.COM.PL
(e-mail)(www)
676-110-99-14351062897
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Mirosław Koszany


Prezes ZarząduESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk