• Odbierz prezent
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., ogłoszonego przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A.R.L. (2021-03-01 17:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., ogłoszonego przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A.R.L.
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, ogłoszonego dnia 12 lutego 2021 r. ("Wezwanie") przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A.R.L. ("Wzywający"), na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ("Rozporządzenie").

Stanowisko Zarządu oraz opinia zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji w wezwaniu, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że w oparciu o art. 377 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zasadę V.Z.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, z uwagi na możliwą sprzeczność interesów, Pan Roman Wąsikiewicz - Członek Zarządu Emitenta, wstrzymał się od udziału w sporządzeniu w/w stanowiska Zarządu.
Załączniki
PlikOpis
stanowisko_Zarządu_BIK_SA_dot_wezwania_na_akcje_NREP_podpisane_.pdfStanowisko Zarządu BIK SA
BIK_Fairness Opinion_210301.pdfFairness Opinion KPMG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-716KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
ALBATROSÓW2
(ulica)(numer)
+48 (12) 65-18-281+48 (12) 65-18-280
(telefon)(fax)
BIURO@BIK.COM.PLWWW.BIK.COM.PL
(e-mail)(www)
676-110-99-14351062897
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01

Mirosław Koszany

Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk