• Odbierz prezent
Biuletyn poranny: najniższa wartość od lutego, presja cenowa w gospodarce hamuje - parę słów o inflacji
fot. Materiał własny

Tydzień rozpoczniemy od serii indeksów PMI dla przemysłu za miniony miesiąc. Część z nich ma już opublikowane indeksy flash, które komentowaliśmy tutaj.

O 9:00 indeks dla kraju. Spodziewamy się, że wyniesie 44,2 pkt. Wtorek będzie względnie spokojny, natomiast środę rozpoczniemy od danych o handlu zagranicznym w Niemczech za czerwiec. Uzupełnią one obraz piątkowych danych o PKB dla strefy euro, które komentujemy niżej. W dalszej części dnia usługowe indeksy PMI, w tym indeks ISM dla USA, a propos którego konkurencyjny flash indeks PMI usługowy zanurkował z 52,6 do 47,0 pkt. W czwartek i piątek kilka pomniejszych decyzji banków centralnych (BoE, CNB i NBR) przed głównym wydarzeniem tygodnia, jakim jest piątkowy raport BLS z amerykańskiego rynku pracy. Na sierpień nie ma zaplanowanego posiedzenia FOMC, ale inwestorzy zwrócą na niego szczególną uwagę po zeszłotygodniowej publikacji PKB z USA (tutaj).

 

Inflacyjny płaskowyż

Wstępny szacunek GUS (15,5% r/r) okazał się bliski naszym (15,6% r/r) i rynkowym oczekiwaniom (15,5% r/r). W ujęciu miesięcznym wzrost CPI wyniósł +0,4% m/m, co jest najniższą wartością od lutego i sugeruje hamowanie presji cenowej w gospodarce. Niemniej zaskakuje wzrost cen żywności w kontrze do wzorca sezonowego (+0,6% m/m vs śr. - 0,6% m/m). Lipcowy spadek cen paliw pozwolił odjąć 0,15 p.p. od miesięcznego momentum, a wyhamowanie widzimy także w nośnikach energii (spadek miesięcznej kontrybucji z +0,30 do +0,15 p.p. m/m). Nieco zelżała także inflacja bazowa, którą szacujemy na +0,4% m/m (spadek z +0,8% m/m) i wypadkowo 9,1-9,2% r/r (wzrost z 8,9% r/r).

Biuletyn poranny: Lipcowe indeksy koniunktury na horyzoncie  - 1

RPP może wreszcie złapać głębszy oddech, gdyż są duże szanse, że w najbliższych miesiącach będziemy obserwowali spadek rocznej dynamiki CPI. Zobaczymy jednak jej powrót wraz z początkiem 2023 roku, gdy zostaną wprowadzone podwyższone opłaty mieszkaniowe. Naszym zdaniem do tego czasu RPP postanowi utrzymać stopy na niezmienionym poziomie.


BGK - analizy ekonomiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk