• Odbierz prezent
Biuletyn ekonomiczny: Produkcja w Niemczech i kredyt w USA zawodzą
fot. Materiał własny

Wczorajsze dane po obu stronach Atlantyku były słabe. Grudniowa produkcja przemysłowa w Niemczach obniżyła się w ujęciu miesięcznym o 3,1% m/m (prog. -0,7%m/m). Spadkom oczywiście sprzyjało ograniczenie produkcji w energochłonnych kategoriach, gdzie obniżka przekroczyła 5% m/m, a ujęciu rocznym zbliżyła się do 20%. W przypadku przemysłu chemicznego, który odpowiada za ponad 7% niemieckiej produkcji, roczny spadek wyniósł niespełna 30%.

Z kolei w USA widać było solidne hamowanie popytu na kredyt konsumencki w grudniu ub. r. (+11 mld USD, prog. +25 mld USD). W przypadku kredytu nieodnawialnego (m.in. finansującego zakup aut) wzrost był najniższy od ponad dwóch lat. Jak wynika z opublikowanych przez Fed styczniowych ankiet wśród oficerów kredytowych warunki kredytowe „zacieśniły się”, a „popyt osłabł” na finansowanie samochodów, karty kredytowe i inne rodzaje kredytu konsumenckiego. Ta informacja z jednej strony sugeruje ryzyka relatywnie szybkiego pogorszenia się koniunktury konsumenckiej, ale z drugiej może powstrzymywać Fed przed zbyt jastrzębim nastawieniem (polityka pieniężna zaczyna osiągać zamierzone rezultaty).

Biuletyn ekonomiczny: Produkcja w Niemczech i kredyt w USA zawodzą  - 1

 

Decyzja RPP

Decyzja Rady po lutowym posiedzeniu prawdopodobnie nie będzie zaskakująca i stopy procentowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie (ref. 6,75%). Nie oczekujemy również żadnych poważniejszych zmian w komunikacie sugerujących zbliżanie się do momentu łagodzenia polityki pieniężnej bądź rezygnacji z odniesień do kursu walutowego.

Adam Glapiński odniesie się do tej decyzji na jutrzejszej konferencji prasowej NBP, przewidzianej na godzinę 15:00.


BGK - analizy ekonomiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk