• Odbierz prezent
Biuletyn ekonomiczny: makro czwartek na horyzoncie
fot. materiał własny

Po bogatej w publikacje środzie nie zwalniamy tempa i dzisiaj zaczynamy od krajowego indeksu PMI dla przemysłu. Spodziewamy się odczytu na poziomie 46,1 pkt wobec 46,6 pkt w poprzednim miesiącu (konsensus 45,9 pkt). Równolegle zostaną opublikowane finalne odczyty dla strefy euro (odczyty wstępne komentowaliśmy tutaj). W dalszej części dnia Eurostat poda dane o majowej inflacji w strefie euro, którą na podstawie dotychczasowych odczytów z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz Włoch szacujemy na 6,1% r/r (konsensus sprzed publikacji z wymienionych krajów 6,3% r/r). Przed rozpoczęciem notowań w USA poznamy odczyt ADP (konsensus 170 tys.) oraz nowe zasiłki dla bezrobotnych (konsensus 235 tys.). O 16:00 napłynie publikacja ISM z amerykańskiego przemysłu (konsensus 47 pkt).

Powoli kończy się batalia o podniesienie limitu amerykańskiego długu. W nocy Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę o jego zawieszenie do początku 2025 (314 kongresmanów „za”, 117 „przeciw” w tym 46 demokratów i 71 republikanów). Prawdopodobnie jeszcze dziś trafi ona do Senatu gdzie, biorąc pod uwagę rozkład głosów w niższej izbie Kongresu, zostanie przyjęta.

 

Grawitacja ściąga CPI w dół

Według opublikowanego wczoraj szybkiego szacunku CPI za maj inflacja konsumencka wyhamowała z 14,7% r/r do 13,0% r/r (konsensus: 13,2% r/r, prognoza BGK: 13,3% r/r). O ile ceny nośników energii, paliw i żywności były bliskie naszym oczekiwaniom, tak niespodzianką okazała się inflacja bazowa. Według naszych szacunków wytraciła momentum z ostatnich kilku miesięcy (śr. ponad 1,0% m/m) i wyniosła w maju +0,4% m/m, przekładając się tym samym na wyhamowanie rocznej dynamiki z 12,2% do 11,3%. Wypadkowo w ujęciu miesięcznym ceny konsumentów nie zmieniły się, co jest dosyć rzadką obserwacją w ostatnim czasie.

Biuletyn ekonomiczny: makro czwartek  - 1

Realizuje się oczekiwany przez nas scenariusz wyhamowania presji cenowej w obliczu spowolnienia gospodarczego oraz wobec wysokiej bazy z zeszłego roku. Zaczął on być widoczny jakiś czas temu w badaniach koniunktury GUS i teraz przekłada się na „twarde” dane. Szacujemy, że umożliwi to zejście do jednocyfrowego poziomu inflacji jesienią.

 

Eksport netto ratuje wynik gospodarki w I kw.

GUS opublikował wczoraj drugi odczyt PKB za I kw. Finalnie okazało się, że w cenach stałych roku poprzedniego agregat zmalał o 0,3% r/r (vs -0,2% r/r w pierwszym odczycie). Tym razem poznaliśmy także szczegóły. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami eksport netto okazał się mocny w I kw., ale nie doszacowaliśmy skali tego zjawiska. Jego wzrost w wyniku głównie spadku importu pozwolił z nawiązką skompensować główne obciążenie wyniku w tym okresie – spadek zapasów. Tj. sugerowały to dane o budownictwie i produkcji przemysłowej, całkiem dobrze wypadły inwestycje. Ich roczna dynamika podniosła się z 5,4% do 5,5%, potwierdzając konsumencki charakter obecnej recesji (trzeci z rzędu kwartał spadku odsez. spożycia prywatnego).

Od strony wartości dodanej na prowadzeniu wciąż utrzymuje się sektor finansowy (K), aczkolwiek po istotnym wyhamowaniu do 16,6% z 29,4% w IV kw. W niemałej części gospodarki odnotowaliśmy poprawę rocznej dynamiki wartości dodanej. W ujęciu odsezonowanym w I kw. pogorszył się wynik przemysłu (B-E), sektora finansowego (K) i usług prof. i adm. (M_N), gdy pozostałe branże (67,7% PKB) odnotowały poprawę. Udział gospodarki rosnącej w ujęciu rocznym zmalał z 77,2% do 36,4%, sugerując bliskość lokalnego dołka koniunktury. Według tej miary sytuacja pozostaje nawet lepsza niż w trakcie dołka spowolnienia lat 2011-2012 (31,5%) oraz w trakcie pandemii (27,2%).

Biuletyn ekonomiczny: makro czwartek  - 2

Publikację oceniamy neutralnie. Potwierdza ona konsumencki charakter spowolnienia, ale jednocześnie wskazuje na kilka odpornych punktów gospodarki, które będą stabilizować jej wynik w najbliższym czasie. Oceniając obecne momentum, sądzimy, że nie należy wykluczać scenariusza, w którym roczna dynamika PKB wróci nad kreskę w II kw. Finalne szczegóły poznamy ósmego czerwca wraz z przekazaniem danych GUS do Eurostatu.


BGK - analizy ekonomiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk