• Sklep
  • Odbierz prezent
Bitcoin i altcoiny w oczach ekonomistów Fed

Nad tym jaka będzie przyszłość, obchodzącego w tym roku dziesięciolecie, bitcoina (BTC) zastanawiają się liczni analitycy, inwestorzy, a także całkowicie niezaangażowani finansowo obserwatorzy o mniejszej lub większej wiedzy na temat walut cyfrowych. Nie da się ukryć, że różnorodnych opinii i prognoz na temat przyszłych losów BTC jest tak wiele, że w zasadzie każdy może wybrać sobie te, które odpowiadają jego poglądom i oczekiwaniom. Z tego przytłaczającego szumu informacyjnego warto jednak skupiać się w większym stopniu na analizach, które są wyważone, niż na tych nakierowanych na wywołanie skrajnych emocji. Swoją zadziwiająco wyważoną opinią na temat przyszłości bitcoina i kryptowalut w ogóle oraz związanymi z nimi perspektywami inwestycyjnymi podzielił się Amerykański Bank Rezerwy Federalnej (Fed).

 

Dwa scenariusze, z których żaden się nie zrealizuje

Analiza przeprowadzona przez Zespół Badań Ekonomicznych Fed w Saint Louis przy opisywaniu długoterminowych perspektyw inwestycyjnych bitcoina przytacza dwa podstawowe scenariusze - byczy oraz niedźwiedzi. Ten pierwszy zakłada stale rosnący popyt, który w zestawieniu ze sciśle ograniczoną maksymalną podażą BTC będzie prowadził do stałego wzrostu jego wyceny. Scenariusz niedźwiedzi zakłada stopniową marginalizacje bitcoina i finalny spadek jego notowań do zera, jako aktywa bez jakiejkolwiek rzeczywistej wartości, wykraczającej poza spekulację. Ekonomiści z Fed zakładają jednak, że ani jeden, ani drugi skrajny scenariusz nie mają realnych szans na realizację, co pozwala przypuszczać, że (pojedynczy) BTC zarówno nie będzie bezwartościowy, jak i nie będzie kosztował milionów dolarów.

 

Czytaj także: Bitcoin ma za sobą najgorsze 365 dni w historii

Dokładnie rok temu, 17 grudnia 2017 r. euforia na rynku kryptowalut sięgnęła zenitu - najstarsza i najpopularniejsza kryptowaluta, jaką jest bitcoin (BTC) osiągnęła wówczas dotychczasowy szczyt swoich notowań, wynoszący ok. 20 tys. dolarów. Kapitalizacja samego BTC rok temu była ponad trzykrotnie w.. Czytaj
Bitcoin ma za sobą najgorsze 365 dni w historii

 

Scenariusz wzrostowy

Wg autorów analizy, scenariusz ciągłych wzrostów jest zbyt optymistyczny, nawet przy założeniu ograniczonej maksymalnej podaży i ciągłego wzrostu popytu. Wycena bitcoina w dolarach amerykańskich jest zależna również od jego kursu wymiany w stosunku do altcoinów i tego jak będzie się ona kształtowała w przyszłości. Optymistyczny scenariusz zakłada w miarę proporcjonalny wzrost wartości rynku kryptowalut, oznaczający że jego czołowe aktywa, z bitcoinem na czele, będą zwiększać kapitalizację w niemal jednolitym tempie. Dość dobrym przykładem takiego zachowania rynku kryptowalut była sytuacja na przełomie 2017 i 2018 r., u szczytu bańki spekulacyjnej, kiedy niemal wszystkie instrumenty osiągnęły historyczne szczyty swoich notowań między 15 grudnia, a 15 stycznia. Również obecnie to bitcoin nadaje ton sentymentom i trendom rynkowym, czego przyczyn można doszukiwać się chociażby w fakcie, że większość płynnych rynków altcoinowych to pary walutowe z bitcoinem. Sytuacja ta jednak nie musi i najprawdopodobniej nie będzie trwać wiecznie.

 

Lincoln i Hamilton

Swój tok myślenia badacze z Fed wyjaśniają za pomocą prostego przykładu notowań fikcyjnych banknotów Lincolna i Hamiltona. W przypadku opłaty np. za posiłek warty 10 dolarów możliwa jest płatność jednym banknotem Hamiltona (wartym 10 USD) lub dwoma banknotami Lincolna (5 USD), które posiadają kurs wymiany 1:2. W przypadku, gdy podaż na banknot Hamiltona zwiększy się, zaś na banknot Lincolna pozostanie bez zmian, to przy założeniu stałego kursu wymiany (1:2) zarówno dwa Lincolny, jak i jeden Hamilton będą miały zbyt małą siłę nabywczą, aby opłacić posiłek wyceniony na 10 dolarów. Mimo, że banknot Lincolna nie zanotował wzrostu podaży, to jednak stracił na wartości z powodu stałego kursu wymiany z Hamiltonem. Na tym prostym przykładzie badacze Fed próbują zobrazować pewien istotny problem rynku kryptowalut - czy wzrost podaży altcoinów nie wpłynie negatywnie na notowania samego bitcoina?

 

"Wycenianie bezwartościowego”

Nie istnieją czynniki ekonomiczne, które pozwoliłyby określić kurs wymiany fikcyjnych banknotów Lincolna i Hamiltona. Wg ekonomistów Fed nie ma również fundamentalnych czynników określających kurs wymiany dwóch aktywów niemających realnej wartości - w tym przypadku bitcoina i altcoinów.

Możliwym scenariuszem jest wzrost notowań bitcoina, wraz z pojawianiem się kolejnych altcoinów i zwiększającą się globalną kapitalizacją rynku, jednak wg Fed w perspektywie długoterminowej bardziej prawdopodobne jest, że rosnąca podaż altcoinów przyniesie negatywne skutki dla kursu i tym samym kapitalizacji bitcoina. Innymi słowy - rozszerzanie się rynku tokenów i altcoinów może doprowadzić do zahamowania wzrostów notowań BTC i do zmniejszenia jego procentowego udziału w rynku. 

 

Procentowy udział kapitalizacji BTC w całym rynku spadał konsekwentnie, wraz ze zwiększeniem podaży altcoinów, choć jak słusznie zauważają badacze, dotychczas nie dochodziło do korelacji z notowaniami BTC - do końca 2017 r. dominacja rynkowa bitcoina konsekwentnie spadała, podczas gdy jego notowania rosły.

 

FXMAG kryptowaluty bitcoin i altcoiny w oczach ekonomistów fed bitcoin btc usd btcusd xbt bitcoin fed złoto 1

Dominacja bitcoina w stosunku do pozostałych kryptowalut pod wzgl. kapitalizacji

 

Najbardziej uchwytnym czynnikiem fundamentalnym bitcoina (i pozostałych kryptowalut Proof of Work) jest koszt jego wykopania, o czym zapominają badacze z Fed.

 

Scenariusz negatywny

Niedźwiedzi scenariusz dla bitcoina zakłada stopniową dominację poglądu o braku jego fundamentalnej wartości, a co za tym idzie - konsekwentne spadki, nawet do zera. Jest to jednak sytuacja w zasadzie nierealna, zwłaszcza w obliczu faktu, że wiele aktywów wyceniana jest powyżej ich umownej fundamentalnej wartości. Fed jako przykład podaje złoto, które wyceniane jest powyżej jego wartości, wynikającego z zastosowań przemysłowych i jubilerskich, a także samego dolara amerykańskiego.

 

Wg teorii ekonomicznej Fed, aktywa które nie mają materialnego pokrycia, bądź nie są emitowane przez banki centralne zawsze będą cechować się wysoką zmiennością cenową oraz nieprzewidywalnością.

Notowania: BITCOIN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

Dariusz Dziduch

Project Manager FXMAG, prowadzący program satyryczno-edukacyjny "O kryptowalutach". Nietuzinkowy promotor technologii blockchain oraz walut cyfrowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk