• Odbierz prezent
BIOTON: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bioton S.A. (2021-03-16 17:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bioton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki BIOTON S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację Pana Dr Hao Fan ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 marca 2021 roku. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.

Zarząd Spółki pragnie podziękować Panu Dr Hao Fan za jego wkład w rozwój Spółki.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTONChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Starościńska5
(ulica)(numer)
022 7214001022 7214004
(telefon)(fax)
bioinfo@bioton.comwww.bioton.com
(e-mail)(www)
5210082573001384592
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16 Jeremy Launders Prezes Zarządu
2021-03-16 Adam Polonek Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk