• Odbierz prezent
BIOTON: Rezygnacja osoby  nadzorującej Bioton S.A. (2021-06-16 15:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej Bioton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Wei Ming Tan rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. Zarząd Spółki pragnie podziękować Panu Wei Ming Tan za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę.


Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTONChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Starościńska5
(ulica)(numer)
022 7214001022 7214004
(telefon)(fax)
bioinfo@bioton.comwww.bioton.com
(e-mail)(www)
5210082573001384592
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16 Jeremy Launders Prezes Zarządu
2021-06-16 Adam Polonek Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk