• Odbierz prezent
BIOTON: raport finansowy (2021-03-31 23:26)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTONChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-516Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Starościńska5
(ulica)(numer)
022 7214001022 7214004
(telefon)(fax)
bioinfo@bioton.comwww.bioton.com
(e-mail)(www)
5210082573001384592
(NIP)(REGON)

259400I5R1L3OPCGII81
0000214072
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
20202020
Wybrane dane finansowe zostały przedstawione w załącznikach (Zawartość Raportu)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo Zarządu Raport Roczny 2020.xhtml.xadesPismo Zarządu
Pismo Zarządu Raport Roczny 2020.xhtmlPismo Zarządu
Bioton S.A Jednostkowe Wybrane Dane w EUR YE 2020.xhtml.xadesWybrane dane JSF
Bioton S.A Jednostkowe Wybrane Dane w EUR YE 2020.xhtmlWybrane dane JSF
JSF Bioton SA 31.12.2020.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe Bioton S.A. 2020
JSF Bioton SA 31.12.2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Bioton S.A. 2020
GK Sprawozdanie Zarządu 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Bioton S.A.
GK Sprawozdanie Zarządu 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Bioton S.A.
SzB_BIOTON_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania JSF
SzB_BIOTON_2020.xhtmlSprawozdanie z badania JSF

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk