• Odbierz prezent
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie aneksów do umów pożyczek (2021-04-01 22:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie aneksów do umów pożyczek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do rb nr 61/2020, 69/2020 oraz 100/2020 niniejszym informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 r. zawarte zostały cztery odrębne aneksy („Aneksy”) do umów pożyczek („Umowy pożyczek”) pomiędzy Emitentem a następującymi osobami jako pożyczkodawcami:
• Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
• Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
• Panem Dariuszem Kucowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej,
z którymi Umowy pożyczki zostały zawarte w dniu 29 lipca 2020 r.
• Panem Marcinem Pirógiem, z którym umowa pożyczki została zawarta w dniu 9 kwietnia 2020r.

Warunki ww. Aneksów są tożsame i wprowadzają jedną zmianę do Umów pożyczek w zakresie wydłużenia dostępności pożyczek z 31 marca 2021 r. na 31 maja 2021 r.

W pozostałym zakresie postanowienia Umów Pożyczek nie uległy zmianie.
Powyższa zmiana wynika z późniejszego rozpoczęcia procesu wyboru Generalnego Wykonawcy do Projektu: „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG”, któremu nadano nr POIR.02.01.00-00-0039/20 w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z późniejszym od oczekiwanego zawarciem umowy dotacyjnej o której Emitent informował w rb 97/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Emitent jest aktualnie na końcowym stadium wyboru Generalnego Wykonawcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Piotr FicWiceprezes Zarządu
2021-04-01Jakub WinklerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk