• Odbierz prezent
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rozpoczęcie negocjacji z ABM w sprawie komercjalizacji wyników badań klinicznych dotyczących zastosowania terapeutycznego Immunoglobuliny anty SARS CoV 2 u pacjentów z COVID 19 (2021-03-16 08:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Rozpoczęcie negocjacji z ABM w sprawie komercjalizacji wyników badań klinicznych dotyczących zastosowania terapeutycznego Immunoglobuliny anty SARS CoV 2 u pacjentów z COVID 19
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie SPZOZ („SPSK 1”) Emitent złożył do Agencji Badań Medycznych wniosek o ustalenie warunków i zasad wykorzystania wyników niekomercyjnego badania klinicznego realizowanego w ramach projektu pn. „Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS CoV 2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19” (dalej: „Projekt”) dla celów komercyjnych. SPSK 1 jest beneficjentem Projektu w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. Emitent jest w tym Projekcie konsorcjantem i dostawcą wytworzonego wg własnej technologii produktu leczniczego do badań klinicznych - Immunoglobuliny anty SARS CoV 2.

Intencją Emitenta jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz rozwiązania pozwalającego na sprawną komercjalizację wyników Projektu niezwłocznie po uzyskaniu rezultatów badań w przypadku, gdy potwierdzać one będą bezpieczeństwo i skuteczność terapeutyczną badanego preparatu u osób chorych na COVID 19.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Piotr FicWiceprezes Zarządu
2021-03-16Jakub WinklerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk