• Odbierz prezent
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji (2022-08-12 17:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2022
Data sporządzenia:2022-08-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 roku otrzymał oświadczenie Pana Maksymiliana Świniarskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rezygnacji.

Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wraz z podaną przyczyną stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z otrzymaniem ww. oświadczenia o rezygnacji, w celu przedstawienia kompletnego obrazu sytuacji, Spółka na podstawie § 3 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim jednocześnie informuje, że w dniu 9 sierpnia 2022 r. zostało zwołane w trybie formalnym posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 17 sierpnia 2022 r., z porządkiem obrad obejmującym m.in. dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki, w ramach którego ma być rozpatrywana propozycja powołania na Prezesa Zarządu nowej osoby, która przekazała Radzie Nadzorczej zgodę na kandydowanie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 3 ust 2, § 5 pkt 4) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
rezygnacja 12.08.2022 maksymilian s_winiarski_signed.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-12Jakub WinklerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk