• Odbierz prezent
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Otrzymanie istotnej informacji o statusie procesu rejestracji na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego wytwarzanego przez Biomed Lublin S.A. pod nazwą handlową Onko BCG (2021-02-19 16:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Otrzymanie istotnej informacji o statusie procesu rejestracji na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego wytwarzanego przez Biomed Lublin S.A. pod nazwą handlową Onko BCG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 informacji od APOGEPHA Arzneimittel GmbH z siedzibą w Dreźnie, Niemcy („Apogepha”) na temat statusu procesu rejestracji na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego wytwarzanego przez Emitenta pod nazwą handlową Onko BCG. Apogepha, która na bazie podpisanej umowy złożyła wnioski o rejestrację produktu Spółki w Niemczech i Szwajcarii (Emitent informował o zawarciu umowy rejestracyjno-dystrybucyjnej z Apogepha w rb 87/2020) poinformowała Emitenta, że walidacja złożonej dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego Onko BCG przez właściwy organ regulacyjny dla produktów biologicznych na terytorium Niemiec (Paul-Ehrlich-Institute) a także organ regulacyjny na terytorium Szwajcarii (Swissmedic), została pomyślnie zakończona.

Dokumentacja rejestracyjna produktu jest obecnie na etapie oceny merytorycznej.

Powyższe potwierdza jakość dokumentacji rejestracyjnej produktu Emitenta przedłożonej przez Apogepha do rejestracji na wspomnianych wyżej rynkach.

Wlewki BCG stosowane w leczeniu raka pęcherza moczowego są produktami deficytowymi w skali świata. Pomyślne zakończenie procesu rejestracyjnego produktu na obu wyżej wymienionych rynkach otworzy nowe możliwości ekspansji dla Onko BCG i zamknie znaczną lukę w dostępności produktu na rynku, począwszy od Niemiec i Szwajcarii, a następnie, po udanej rejestracji, w innych krajach Unii Europejskiej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Piotr FicWiceprezes Zarządu
2021-02-19Jakub WinklerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk