• Odbierz prezent
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Odnowienie umów pożyczek (2021-04-16 19:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Odnowienie umów pożyczek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do rb 8/2021, niniejszym informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. Emitent postanowił potwierdzić warunki umów pożyczek zawartych w dniu 17 lutego 2021 r. i odnowił w trybie art. 506 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) trzy odrębne umowy pożyczki z następującymi osobami jako pożyczkodawcami:

• Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na kwotę 2.000.000 PLN.
• Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – na kwotę 3.000.000 PLN,
• Panem Dariuszem Kucowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej – na kwotę 3.000.000 PLN,

Odnowienie umów pożyczek zapewnić ma Emitentowi pełną elastyczność struktury finansowej oraz bezpieczeństwo w zakresie finansowania strategicznych projektów Spółki: utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej („Projekt CBR”) oraz zakładu produkcyjnego produktu leczniczego Onko BCG – leku na raka pęcherza moczowego („Projekt Onko BCG”), przy czym priorytetem dla Spółki pozostaje realizacja transakcji, o której Emitent informował w rb 17/2021 w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Warunki ww. umów pożyczek są tożsame dla wszystkich trzech umów pożyczek i nie różnią się od tych, które zostały wskazane w rb 8/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Piotr FicWiceprezes Zarządu
2021-04-16Jakub WinklerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk