• Odbierz prezent
BIOMAXIMA S.A.: Zakończenie prac walidacyjnych oraz złożenie wniosku o rejestrację testu do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2, który daje służbie zdrowia możliwość bardziej efektywnego programowania szczepień. (2021-03-12 10:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Zakończenie prac walidacyjnych oraz złożenie wniosku o rejestrację testu do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2, który daje służbie zdrowia możliwość bardziej efektywnego programowania szczepień.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że zostały zakończone prace rozwojowe oraz walidacja nowego, szybkiego testu jakościowego do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2. Emitent w dniu dzisiejszym jako wytwórca złożył w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test. Po 14 dniach od daty złożenia wniosku Spółka uzyska prawo do sprzedaży testu na terenie RP oraz do otrzymania świadectwa wolnej sprzedaży na rynki, gdzie takowe jest wymagane.

SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test jest to szybki test jakościowy, umożliwiający wstępną przesiewową diagnostykę obecności przeciwciał neutralizujących koronawirusa. Badanie może być wykonane w próbkach surowicy, osocza, jak również krwi pełnej, pobranej z palca, a uzyskanie wyniku następuje po 10-15 minutach. Jest to skuteczne i ekonomiczne narzędzia umożliwiające służbie zdrowia bardziej efektywne programowanie szczepień.

Przeciwciała neutralizujące odgrywają najważniejszą rolę w walce z rozwojem choroby COVID-19 u osób zarażonych. Badanie obecności przeciwciał neutralizujących może być wykorzystane:

1. Przy ustalaniu kolejności szczepień w kierunku SARS-CoV-2: umożliwia szczepienie w pierwszej kolejności osób najbardziej narażonych na zakażenie SARS-CoV-2, nie posiadających przeciwciał neutralizujących oraz ew. przesunięcie terminu szczepień u osób, które posiadają przeciwciała i są mniej narażone na zakażenie - dzięki temu można szybciej zwiększyć liczbę osób uodpornionych w populacji.

2. Do monitorowania odporności osób, które już zostały zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 w celu weryfikacji skuteczności szczepionki i określenia czasu trwałości ochrony po szczepieniu.

3. Do identyfikacji potencjalnych dawców osocza spośród osób, które przebyły zakażenie SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test BioMaxima SA wykrywa wyłącznie przeciwciała które mają właściwości neutralizujące, czyli tylko takie, które wiążąc się z białkiem (S) kolca SARS-CoV-2 skutecznie go neutralizują uniemożliwiając jego połączenie z receptorem ACE2 komórki ludzkiej, który jest bramą wejścia wirusa do wnętrza komórki.

W teście BioMaxima SA zastosowano komponenty, które umożliwiają symulację interakcji przeciwciał neutralizujących z domeną wiążącą receptor (ang. receptor binding domain, RBD) białka kolca (S) wirusa SARS-CoV-2 a następnie z receptorem ACE2 komórki ludzkiej. Brak lub obecność tej interakcji informuje o braku lub obecności przeciwciał neutralizujących w badanej próbce, czyli mogących „zablokować” infekcję wirusową i pomóc w jej zwalczaniu.

Skuteczność i czułość testu BioMaxima SA została skorelowana z testem PRNT (Plaque Reduction Neutralization Test), który jest uważany za „złoty standard” pomiaru skuteczności przeciwciał w neutralizacji wirusów. W badaniach porównawczych potwierdzono bardzo wysoką czułość na poziomie 95,74 % i 99,15 % specyficzność .


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMAXIMA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów5
(ulica)(numer)
(81) 745 51 40(81) 744 29 15
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Łukasz UrbanPrezes Zarządu
2021-03-12Henryk LewczukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk