• Odbierz prezent
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Złożenie wniosku przez spółkę zależną BEP BATTERY PACK S. A. o dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji ora
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku przez spółkę zależną BEP BATTERY PACK S. A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż spółka zależna BEP BATTERY PACK S. A. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, numer naboru: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/21 Tytuł projektu: Wprowadzenie marki BEP BATTERY PACK S. A. na rynki ZEA .
Przedmiotem projektu jest wprowadzenie marki BEP Battery Pack produkcji polskiej, zgodnie z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w szczególności poprzez udział w targach branżowych sektora energetycznego, Middle East Energy 2022. Ponadto celem jest zorganizowanie misji gospodarczej wraz z pokazem produktu dla klientów z wybranego rynku. Podczas misji gospodarczych wnioskodawca zorganizuje prezentacje swojej oferty oraz odbędzie spotkania B2B. Misje wiązać się będą z ponoszeniem wydatków takich jak podróże służbowe, transport czy organizacja prezentacji. W trakcie trwania wydarzeń Wnioskodawca wykorzysta zakupiony panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki, a także poniesie wydatki reklamowe, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części wniosku o dofinansowanie. Realizacja projektu doprowadzi do nawiązania nowych kontaktów handlowych, a w konsekwencji zawarcia kontraktów i wzrostu przychodów ze sprzedaży oferty Wnioskodawcy. Celem projektu jest promowanie polskiej marki produktowej – "BEP Battery Pack", która jest oferowana przez Wnioskodawcę oraz w konsekwencji, wzrost przychodów ze sprzedaży generowanej na rynkach zagranicznych.
Wielkość projektu to 530.000 PLN (pięćset trzydzieści tysięcy złotych), kwota dofinansowania, to 450.500 PLN (czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-312Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szubińska75-77
(ulica)(numer)
+48 693617707+48 693617707
(telefon)(fax)
ir@bep-sa.plwww.bep-sa.pl
(e-mail)(www)
5542907667340919180
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Jerzy DrożniewskiPrezes Zarządu
2021-03-29Krzysztof ArkuszewskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk