• Odbierz prezent
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Temat: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , Działanie 3.2 Wsparcie wd
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Temat: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Nr Naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21
Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań badań B+R pod tytułem OASIS - multifunkcyjna przestrzeń rezydencjalna skonstruowana z houseboatów, katamaranu oraz wyspy zasilającej system energetyczny, całość spięta w enklawę energetyczna w postaci smartgrid, napędzanych zielonym wodorem oraz odnawialnymi źródłami energii.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A._”Spółka”, „Emitent”_ informuje o złożeniu wniosku o dofinansowanie do PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek. Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań badań B+R pod tytułem OASIS - multifunkcyjna przestrzeń rezydencjalna skonstruowana z houseboatów, katamaranu oraz wyspy zasilającej system energetyczny, całość spięta w enklawę energetyczna w postaci smartgrid, napędzanych zielonym wodorem oraz odnawialnymi źródłami energii.
Projekt pozwoli na przetestowanie w naturalnych warunkach i opracowanie modeli rynkowego funkcjonowania stacji produkcji i magazynowania “zielonego” wodoru, świadczącej usługi ładowania wodorem i energią elektryczną pojazdów wodnych. Wodór pozyskiwany będzie w czystym procesie elektrolizy zasilanej energia słoneczną, wiatrową i wodną. Wodór nie tylko stanie się paliwem ale również długookresowym magazynem energii. Powstanie również pełni skalowalna stacja pływająca magazynowania i dystrybucji energii.
Ogólna kwota wydatków w projekcie to 188 060 000.00 PLN ( sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych ) . Wydatki kwalifikowalne to 154 066 748.03 PLN ( sto pięćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) . Wnioskowane dofinansowanie to 68 360 000.00 PLN ( sześćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych )
Podczas projektu stworzone zostaną następujące produkty:
Wyspa z instalacją odsalania wody morskiej, elektrolizerem do produkcja wodoru przy wykorzystaniu (PV i turbin wiatrowych) służąca do zasilenia ogniw paliwowych, tankowania jednostek pływających, tworzenia autonomicznych enklaw energetycznych, zdolna magazynować energię i dzielić się nią z innymi – tworzyć micro grid.
Katamaran 24 metrowy - demonstrator zastosowania technologii napędu wodorowego (ogniwa paliwowe) jako układu napędu hybrydowego łodzi dalekiego zasięgu - autonomii.
Projekt obejmuje wytworzenie samobilansujących się jednostek mieszkalno - transportowych oraz centralnej jednostki energetycznej. Do produkcji energii w jednostkach mieszkalnych zostaną wykorzystane fotowoltaiczne szyby z których zostaną wybudowane 3 domki na niezależnych platformach pływających oraz jednostka centralna. Bedą to cztery platformy o wymiarach 6x15m (3 domki + jednostka centralna). Platformy wykonane będą z innowacyjnych materiałów, używając włókien pochodzenia naturalnego lub z recyklingu.
Obiekty ze względu na swój potencjał energetyczny będą tworzyć mikrosieć, umożliwiająca wymianę energii pomiędzy jednostkami stacjonarnymi i mobilnymi. Odpadowe ciepło ogniwa paliwowego wykorzystane zostanie do kogeneracji ciepła w różnych jednostkach.
Projekt ten ma prowadzić do komercyjnego zastosowania technologii związanych z wodorem w transporcie morskim i magazynowaniem energii oraz przyczynić się ma do zmniejszenia śladu węglowego w jednostkach pływających , ich napędach oraz procesach ich budowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-312Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szubińska75-77
(ulica)(numer)
+48 693617707+48 693617707
(telefon)(fax)
ir@bep-sa.plwww.bep-sa.pl
(e-mail)(www)
5542907667340919180
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Jerzy DrożniewskiPrezes Zarządu
2021-03-05Krzysztof ArkuszewskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk