• Odbierz prezent
BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy pożyczki (2021-03-09 13:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr177/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 09.03.2021 r. zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę pożyczki opiewającą na kwotę 1.122.540,80 PLN przeznaczoną na częściowe sfinansowanie kosztów zakupu linii produkcyjnej. Pożyczka została zaciągnięta na okres od 09.03.2021 r. do 25.02.2026 r. i będzie spłacana w miesięcznych ratach. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,171% w skali roku. Kwota pożyczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy wspomnianych urządzeń technologicznych tytułem zapłaty ceny sprzedaży. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta z deklaracją wekslową oraz przewłaszczenie linii produkcyjnej na zabezpieczenie.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOGENED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pojezierska99
(ulica)(numer)
(42) 651 31 52(42) 651 12 43
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9471856923
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Andrzej GrzegorzewskiPrezes Zarządu
2021-03-09Barbara BiegańskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk