• Odbierz prezent
BIOGENED S.A.: Zakończenie procesu rejestracji akcji w KDPW S.A. (2021-03-16 17:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr178/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zakończenie procesu rejestracji akcji w KDPW S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 15.03.2021 r. otrzymał od akcjonariuszy Bioniq Limited z siedzibą w Sliema oraz ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie wyciągi z ich rachunków maklerskich potwierdzające, że zakończyło się postępowanie prowadzone przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i dokonano rejestracji w tym depozycie akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Emitenta w liczbie 400.000 sztuk serii G, 400.000 sztuk akcji serii H oraz 200.000 sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 10 zł jedna akcja.
O rozpoczęciu wspomnianego procesu rejestracji przy udziale pośrednika rejestracyjnego Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 168/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOGENED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pojezierska99
(ulica)(numer)
(42) 651 31 52(42) 651 12 43
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9471856923
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Andrzej GrzegorzewskiPrezes Zarądu
2021-03-16Barbara BiegańskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk