• Odbierz prezent
BIK, a BIG. Czym jest Biuro Informacji Kredytowej? Jaką pełni funkcję? Co jeśli znajdziesz się w rejestrze BIK? Jak usunąć się z rejestru BIK?

BIK- Biuro Informacji Kredytowej. Sama nazwa instytucji budzi w polakach negatywne emocje i odczucia, czy to coś złego znaleźć się w bazie danych BIK-u? Mało tego, że to nic złego, to dodatkowo może nam pomóc otrzymać kredyt. Istnieje wiele instytucji o podobnych nazwach, zajmujących się całkiem innymi sprawami. W jakich rejestrach lepiej nigdy nie zawidnieć, a których nie należy się obawiać?

Co to jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest to przedsiębiorstwo utworzone przez Związek Banków Polskich oraz prywatne banki. Spółka zajmuje się zbieraniem i grodzeniem odpowiednich danych o osobach posiadających historię kredytową.

Czym zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej?

BIK skupia się na pozyskiwaniu odpowiednich danych o osobach mających historię kredytową, zarówno w bankach, SKOK-ach jak i małych firmach pożyczkowych. Po uzyskaniu wszystkich dostępnych danych o konkretnej jednostce, BIK analizuje i przetwarza te dane, aby przygotować je do udostępnienia uprawnionym do wglądu odbiorcą.

Skąd BIK bierze informacje o jednostce czy podmiocie?

BIK współpracuje ze wszystkimi bankami i Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo Kredytowymi, dodatkowo z ok. 70 firmami pożyczkowymi. Spółka ma dostęp do informacji dostępnych na całym rynku kredytowym. Według danych dostępnych na stronie BIK - ponad 90% danych to informacje pozytywne.

Co to jest BIG?

Big, czyli Biuro Informacji Gospodarczej jest to instytucja gromadząca informacje o nierzetelnych dłużnikach. Niektóre z BIG-ów gromadzą także pozytywne informacje o osobach płacących zobowiązania terminowo. Niestety dłużnicy znajdujący się w rejestrze BIG są w niekorzystnej sytuacji. Problemy mogą wystąpić podczas ubiegania się takich osób o kredyt. W Polsce działa aż 5 biur informacji gospodarczej.

Czym zajmuje się BIG?

BIG podobnie jak BIK gromadzi dane o klientach banków i innych instytucji, udzielających kredytów pożyczek, spłacających zobowiązania w ratach.  Niestety dane, które pozyskuje głównie są negatywnymi informacjami, dlatego jeżeli znajdujesz się w rejestrze BIG i posiadasz niekorzystną opinie może to źle wpłynąć na decyzje o przyznaniu Ci kredytu czy pożyczki.

Skąd BIG bierze informacje o jednostce czy podmiocie?

Tak jak zostało to nadmienione w powyższym akapicie BIG współpracuje bezpośrednio z BIK, dlatego posiada dostęp do informacji o klientach instytucji funkcjonujących na rynku kredytowym.

Co to jest KRS?

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy jest to kolejny rejestr publiczny prowadzony przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS udostępniał wykaz dłużników niewypłacalnych. (Działalność KRS pod kątem prowadzenia rejestru dłużników niewypłacalnych była prowadzona do 01.12.2020 roku)

Czym zajmuje się KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy zajmuje się gromadzeniem danych o przedsiębiorcach (poza jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, które podlegają do CEIDG), o stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach oraz samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz o dłużnikach niewypłacalnych.

Skąd KRS bierze informacje o jednostce czy podmiocie?

KRS ma dostęp do informacji o dłużnikach niewypłacalnych z sądów rejonowych, gdzie kierowane są sprawy dotyczące jednostek nie wywiązujących się ze spłaty swoich zobowiązań. Niestety znalezienie się w rejestrze dłużników niewypłacalnych w KRS nie stawia jednostki  w dobrym świetlne, jeśli kiedykolwiek będzie chciała ubiegać się o kredyt czy pożyczkę. Aktualnie rejestr dłużników niewypłacalnych nie jest już prowadzony przez KRS od końca zeszłego roku.

Czym jest raport BIK? Jak go uzyskać?

Raport BIK jest to podsumowanie historii kredytowej i innych zobowiązań kredytowych. Zawiera szczegółową historię zobowiązań kredytowych i finansowych, również faktur np. za prąd czy telefon, dodatkowo ujmuję także wskaźnik sytuacji płatniczej (opóźnienia w płatnościach), oraz tzw. scoring, czyli ocenę punktową BIK. Opłata za pojedynczy raport wynosi 39 PLN, natomiast pakiet 6 raportów 99 PLN.

Czym jest scoring (ocena punktowa BIK)?

Ocena punktowa przedstawia sytuację i wiarygodność kredytową z punktu widzenia banku bądź innego usługodawcy. Dzięki ocenie punktowej instytucja, w której ubiegasz się o przyznanie kredytu może zakwalifikować Cię do klientów godnych zaufania, bądź do grupy zwiększonego ryzyka kredytowego. Na ocenę punktową mają wpływ m.in. aktywność kredytowa, spłacalność zobowiązań oraz częstotliwość wnioskowania o kredyt.  Im wyższa ocena punktowa tym zwiększa się prawdopodobieństwo,  że potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie terminowo.

Kto może zobaczyć Twoje dane w BIK?

Do bazy danych zgromadzonych przez BIK mają wgląd takie instytucje jak banki, SKOK-i, prokuratura, sądy oraz klienci (każdy klient może złożyć wniosek o wgląd do danych jakie BIK posiada na jego temat). Procedura ta opiera się na zasadzie wzajemności, to znaczy jeżeli bank lub SKOK udostępnia do BIK dane o swoich klientach, biuro może wyświadczyć dla niego usługę udostępnienia zgromadzonych informacji o konkretnej jednostce czy podmiocie.

Czy da się usunąć dane z rejestru BIK?

Dane, które widnieją w rejestrze BIK są regulowane przez prawo bankowe, dlatego jeżeli chcesz z jakiegoś powodu usunąć swoje dane musisz swoją sytuacje kwalifikować do jednego z poniżej wymienionych przypadków. Jeżeli nie kwalifikujesz się do żadnej z tych grup niestety nie ma możliwości usunięcia z BIK danych, dotyczących Twojej historii kredytowej. Więcej informacji dotyczących procesu wypisania się z rejestru BIK oraz przypadków w jakich można się o to ubiegać znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej.

Jak usunąć dane z rejestru BIK?

Twoje zobowiązanie zostało spłacone w terminie, informacje dotyczące go nie są widoczne dla instytucji, które mają wgląd do rejestru. Jeżeli jednak nie dokonywałeś terminowej spłaty kredytu, bądź innego zobowiązania, a opóźnienie wynosiło więcej niż 60 dni, dodatkowo od otrzymania informacji, o umieszczeniu zapisu w rejestrze upłynęło ponad 30 dni – Twoje dane będą widoczne przez najbliższe 5 lat. Po upływie 5 lat możesz wnioskować o usunięcie lub naniesienie korekty związanej z twoją historią kredytową. Kolejnym przypadkiem, w którym możesz usunąć lub skorygować dane z rejestru jest sytuacja, gdy są one nieprawdziwe bądź nieaktualne.

Jakie informacje o jednostce widnieją w BIK?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi takie informacje jak:

  • Dane osobowe,
  • Dane dotyczące zobowiązań wobec banków, SKOK-ów, firm pożyczkowych, (rodzaj zobowiązania, okres spłaty, terminowość spłat)
  • Dane dotyczące wszystkich istniejących rachunków kredytowych.

Wpływ danych dostępnych w BIK na udzielenie kredytu czy pożyczki

Czy znalezienie się w rejestrze Biura Informacji Kredytowej może mieć wpływ na uzyskanie kredytu lub  pożyczki? Może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ. Opierając się na informacjach udostępnionych przez BIK na swojej oficjalnej stronie, aż 90% osób znajdujących się w rejestrze uzyskało pozytywną opinie. Informacja taka zdecydowanie ułatwi i przyspieszy proces otrzymania kredytu. W przeciwnym razie, gdy w systemie nie widnieje żadna informacja, dotycząca historii kredytowej danej jednostki, może to utrudnić proces. Analitycy BIK mogą umieścić taką osobę w grupie podwyższonego ryzyka, gdyż nie znana jest historia przebiegu spłat poprzednich zobowiązań. Nie należy się zatem obawiać trafienia do rejestru BIK, o ile oczywiście nie widniejesz tam, jako osoba mająca problemy ze spłatą zobowiązania.

Być czy nie być w BIK?

Tak jak zostało to opisane w powyższym tekście, nie należy się obawiać statusu w rejestrze BIK. Jeżeli tylko spłacasz swoje zobowiązania terminowo, nie jesteś niewypłacalnym dłużnikiem korzyścią dla Ciebie jest, gdy dane na temat twojej historii kredytowej są zawarte w biurze informacji kredytowej. Dzięki pozytywnym informacją na temat spłaty twoich poprzednich zobowiązań możesz otrzymać kredyt na korzystniejszych dla Ciebie warunkach. Dzięki pozytywnej opinii możesz trafić do grona zaufanych kredytobiorców.


Wiktoria Gut

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk