• Odbierz prezent
BGŻ BNP Paribas Raiffeisen fuzja bank

10 kwietnia bank BGŻ BNP Paribas poinformował o zawarciu planowanej transakcji przejęcia Raiffeisen Bank Polska. Jak będą wyglądać szczegóły tej transakcji? Jakie będą korzyści dla banku?

 

Co oferuje Raiffeisen Bank Polska

Raiffeisen Bank Polska działa na polskim rynku bankowym od 1991 r. W skład grupy kapitałowej wchodzą m. in.: Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o., Raiffeisen Solutions Sp. z o.o., znana z prowadzenia internetowego kantoru RKantor oraz towarzystwo funduszy inwestycyjnych Raiffeisen TFI S.A. W 2012 roku Raiffeisen Bank Polska połączył się z Polbank EFG.

Raiffeisen Bank Polska S.A. jest częścią Raiffeisen Bank International AG - jednej z największych grup bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Raiffeisen Bank International jest akcjonariuszem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym Raiffeisen Bank Polska.

Raiffeisen Bank Polska jest średniej wielkości bankiem zlokalizowanym w większych miastach Polski. Ma 228 placówek.

Według danych za 2017 r. bank posiada portfel kredytów o wartości 19 mld zł. Składają się na nie:

 • kredyty konsumpcyjne – 23%
 • hipoteczne – 13%
 • kredyty dla przedsiębiorstw – 64%.

Wartość depozytów banku wynosi 34,4 mld zł. Obejmują one:

 • depozyty klientów detalicznych – 50%
 • korporacyjne – 33%
 • MŚP – 9%
 • depozyty mikroprzedsiębiorstw - 8%. 

Raiffeisen Bank Polska ma obecnie 780 tysięcy klientów detalicznych, a także 5 tysięcy klientów Private Banking, u których wartość zainwestowanych aktywów przekracza 1 mln zł. W segmencie działalności detalicznej i Private Banking wartość kredytów brutto klientów na koniec 2017 r. wyniosła 6,9 mld zł, a depozytów 20 mld zł.

Raiffeisen Bank Polska ma obecnie 8 tysięcy klientów MŚP i 7 tysięcy klientów korporacyjnych. W segmencie bankowości dla przedsiębiorstw wartość kredytów wynosi 12,1 mld zł, a depozytów 14,5 mld zł.

 

Szczegóły transakcji

W komunikacie z 10 kwietnia bank BGŻ BNP Paribas poinformował o zawarciu umowy nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska SA. W ramach swojego komunikatu bank BGŻ BNP Paribas zamieścił prezentację informującą o szczegółach transakcji. Nabywana działalność Raiffeisen Bank Polska obejmuje obsługę MŚP, bankowość korporacyjną, działalność detaliczną oraz Private Banking, z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, ekspozycji na farmy wiatrowe oraz innych wybranych ekspozycji bankowości korporacyjnej. Transakcja obejmuje również spółki zależne banku Raiffeisen Polska z wyłączeniem sześciu funduszy inwestycyjnych w stanie likwidacji. Według stanu na koniec 2017 r. działalność podstawowa Raiffeisen Bank Polska zawierała portfel kredytów brutto klientów o wartości 19 mld zł oraz 34,4 mld zł depozytów.

Cena nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska wynosi 3,25 mld zł.

Podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska zostanie wydzielona z tej spółki w drodze podziału poprzez wydzielenie, a następnie zostanie wniesiona do BGŻ BNP Paribas.

W swojej prezentacji bank informuje o strukturze transakcji. Pierwszym krokiem transakcji będzie nabycie od Raiffeisen Bank International mniejszościowego pakietu akcji w kapitale zakładowym Raiffeisen Bank Polska, którego wysokość jest obecnie szacowana na ok. 45%. Następnie BGŻ BNP Paribas wyemituje ok. 49,6 mln akcji podziałowych na rzecz Grupy BNP oraz Raiffeisen Bank International jako akcjonariuszy Raiffeisen Bank Polska. Wartość tych akcji będzie odpowiadała cenie nabycia. Po dniu podziału, akcje Raiffeisen Bank Polska, które znajdą się w posiadaniu BNP Paribas przestaną istnieć, podczas gdy akcje podziałowe przydzielone Raiffeisen Bank International, reprezentujące 9,8% kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas, zostaną nabyte od Raiffeisen Bank International przez BNP Paribas lub inne podmioty.

Po otrzymaniu zgód regulacyjnych, zamknięcie transakcji  jest planowane w czwartym kwartale 2018 r.

 

Co zyska BGŻ BNP Paribas?

Dla banku BGŻ BNP Paribas, transakcja zakupu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska, stanowi kolejny krok w zakresie zwiększania skali działalności, umocnieniu pozycji rynkowej i uzyskaniu poprawy rentowności.

Szczegółowe cele banku BGŻ BNP Paribas obejmują:

 • w zakresie MŚP i bankowości korporacyjnej – umocnienie pozycji rynkowej oraz wykorzystanie specjalistycznej wiedzy w zakresie MŚP i Mid-Cap oraz różnorodnych rozwiązań rynków kapitałowych
 • w zakresie bankowości detalicznej i Private Banking – bank dąży do uzyskania wiodącej pozycji w segmencie Private Banking, zdobycia atrakcyjnej bazy klientów zamożnych, a także uzyskania nowych kanałów dystrybucji (brokerzy i franczyza)
 • zbilansowanie portfela – zmniejszenie udziału hipotek walutowych i rozwój biznesu non-Agro w segmencie MŚP i mikroprzedsiębiorstw
 • wzmocnienie sieci placówek w większych miastach
 • komplementarność i wzrost efektywności – osiągnięcie efektu skali i wykorzystanie komplementarności modeli biznesowych i doświadczeń obu banków. W tym punkcie bank przejmujący uwzględnia renomę Raiffeisen Bank Polska i doświadczoną kadrę pracowników nabywanego banku.

Dzięki tej transakcji bank BGŻ BNP Paribas ma nadzieję znaleźć się w pierwszej piątce banków z aktywami o wartości ponad 100 mld zł.

 

Synergie kosztowe i przychodowe

Szacowane synergie kosztowe wyniosą 13% połączonej bazy kosztowej. W latach 2019 – 2021 synergie te szacowane są na 500 mln zł. Koszty restrukturyzacji zakładane są również na poziomie 500 mln zł.

Synergie przychodowe przyniosą następujące korzyści:

 • dodatkowy cross-selling przez połączoną sieć sprzedaży oraz spółki zależne Grupy BNP Paribas w Polsce
 • wymiana najlepszych rozwiązań w zakresie generowania przychodów prowizyjnych
 • optymalizacja nadwyżki płynności.

 

Harmonogram transakcji

10 kwietnia nastąpiło podpisanie umowy transakcji. Do końca kwietnia 2018 r. nastąpi podpisanie planu podziału przez BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Bank Polska. Do lipca 2018 r. nastąpi podniesienie funduszy własnych BGŻ BNP Paribas o 800 mln zł. W trzecim kwartale  2018 r. przewidywane jest uzyskanie zgody regulacyjnej i Urzędu Antymonopolowego. W czwartym kwartale 2018 r. nastąpi podział Raiffeisen Bank Polska i zamknięcie transakcji. W 2019 r. rozpocznie się fuzja operacyjna.

 

Co na to akcjonariusze?

Bank BGŻ jest obecny na GPW od 2011 r. Informacja o transakcji nie wpłynęła istotnie na nastroje akcjonariuszy BGŻ BNP Paribas, jednak cena akcji na dzisiejszej sesji wzrosła o ponad 1%.

 

 FXMAG akcje bgż bnp paribas przejmuje raiffeisen bank bgż bnp paribas raiffeisen fuzja kredyty 1

Wykres BGŻ BNP Paribas - interwał 2 min

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk