• Odbierz prezent
bezrobocie urząd pracy

24 kwietnia GUS podał najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce. Jak wygląda sytuacja w marcu?

 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,9% w wobec 6,1% w lutym. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pokrywają się one również z szacunkami analityków ankietowanych przez PAP Biznes. GUS podał także, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w marcu wyniosła 984,7 tys. wobec 1.016,7 tys. osób w lutym. W stosunku do lutego jest to poprawa o 0,2 punktu procentowego. Z rejestru bezrobotnych ubyło ok. 32 tysiące osób.

Spośród 948,7 tys. bezrobotnych większość (541,5 tys.) stanowiły kobiety. Bez prawa do zasiłku pozostawało pod koniec pierwszego kwartału 827,5 tys. bezrobotnych.

Największe bezrobocie jest w województwie warmińsko-mazurskim –  10,4% (53,7 tys. zarejestrowanych bezrobotnych), a najniższe w Wielkopolsce – 3,2% (52,2 tys. bezrobotnych).

Zwykle najtrudniejszym okresem na rynku pracy są miesiące styczeń i luty. W kolejnych miesiącach jest więcej możliwości różnych prac sezonowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oczekuje dalszej poprawy w kolejnych miesiącach.

Czytaj także: Bezrobocie w lutym. Poznaj najnowsze dane GUS!

W ostatnim czasie GUS podał dane dotyczące bezrobocia w lutym 2019 r. Czy są one zgodne z oczekiwaniami? Jak wygląda sytuacja pod względem bezrobocia w Polsce w ostatnim miesiącu?   Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane dotyczące bezrobocia w lutym 2019 r. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6.. Czytaj
Bezrobocie w lutym. Poznaj najnowsze dane GUS!


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk