• Odbierz prezent
bezrobocie GUS

W ostatnim czasie GUS podał dane dotyczące bezrobocia w lutym 2019 r. Czy są one zgodne z oczekiwaniami? Jak wygląda sytuacja pod względem bezrobocia w Polsce w ostatnim miesiącu?

 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane dotyczące bezrobocia w lutym 2019 r. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,1% wobec 6,1% w styczniu. Jest to zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również z wcześniejszymi szacunkami analityków. Według danych GUS, w lutym w urzędach pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1.016,7 tys. wobec 1.023,1 tys. w styczniu. Resort pracy zwraca uwagę, że po raz pierwszy od 1991 r. wskaźnik bezrobocia w lutym nie był jeszcze tak niski. W marcu i kolejnych miesiącach spodziewany jest dalszy spadek poziomu bezrobocia do 6% lub poniżej.

Zwykle pierwsze dwa miesiące roku są najtrudniejsze pod tym względem. Warto wspomnieć, że w grudniu 2018 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła tylko 5,8%.

Raport GUS przedstawił także sytuację na rynku pracy w poszczególnych regionach Polski. Występuje duże zróżnicowanie pod tym względem. Najniższy poziom bezrobocia jest w województwie wielkopolskim, gdzie bez pracy jest 3,3% mieszkańców. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych jest natomiast w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi prawie 11%.

Na koniec lutego wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych 54,9% stanowiły kobiety. Jest to wzrost o 0,8 punktu procentowego więcej niż przed rokiem. Zmniejszył się odsetek osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 1,2 punktu procentowego.

Czytaj także: NBP: Bezrobocie wciąż będzie spadać, ale pensje będą rosnąć coraz wolniej

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował w poniedziałek 11 marca pierwszy tegoroczny Raport o Inflacji. Wg projekcji NBP, stopa bezrobocia wciąż będzie malała, przy jednoczesnym zmniejszeniu wzrostów dynamiki wynagrodzeń. NBP zmienił również swoje dotychczasowe prognozy wzrostu PKB oraz inflacji.  .. Czytaj
NBP: Bezrobocie wciąż będzie spadać, ale pensje będą rosnąć coraz wolniej

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk