• Odbierz prezent
bezrobocie

27 maja GUS podał najnowsze dane o bezrobociu. Były one jeszcze lepsze niż w marcu. W niektórych regionach jednak poziom bezrobocia nadal jest wysoki.

 

Według danych GUS, stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu 2019 r. wyniosła 5,6% wobec 5,9 w marcu. Było to zgodne z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dane te były także zgodne z szacunkami analityków ankietowanych przez PAP Biznes. GUS podał, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kwietniu wyniosła 938,3 tys. osób wobec 984,7 tys. osób miesiąc wcześniej.

Tak dobrych danych nie było od 1990 r. Mimo tak rekordowego wyniku, zdarzają się powiaty, gdzie stopa bezrobocia przekracza 20%. Najwyższe bezrobocie odnotowano w powiecie szydłowieckim na Mazowszu - 23,2%.

Natomiast stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w I kwartale 2019 r. 3,9% wobec 3,8% w IV kwartale 2018 r. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kwartale 2019 r. 55,9% wobec 56,1% w poprzednim kwartale, a wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,7% wobec 54,0% w IV kwartale 2018 r.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk