• Odbierz prezent
Bez znacznego wzrostu inwestycji krajowych czeka nas dalsze spowolnienie tempa wzrostu PKB

W obszarze finansów publicznych najważniejszym wydarzeniem w ostatnim czasie było przyjęcie przez rząd pod koniec grudnia 2019 roku projektu budżetu państwa na 2020 r. i przesłanie go do Sejmu na początku stycznia do dyskusji i akceptacji.

Projekt budżetu uwzględnia nowe zobowiązania wydatkowe

i dochodowe podjęte przez rządzącą partię podczas jesiennej kampanii parlamentarnej. Dwa podstawowe parametry przedkampanijnej propozycji budżetu nie zostały zmienione: tempo wzrostu PKB w 2020 r. na poziomie 3,7% oraz zerowy deficyt budżetu. Na skutek przesunięcia części wydatków na rok 2019 oraz części dochodów na rok 2020 ogólne wydatki zostały podwyższone tylko o 5,8 mld zł, do poziomu 433,5 mld zł, co stanowi około połowę wszystkich wydatków publicznych kraju.

Ekonomiści indywidualni i instytucjonalni są zgodni, że spowolnienie wzrostu gospodarczego, zapoczątkowane w trakcie ubiegłego roku, będzie nadal kontynuowane. W ich prognozach mamy duży rozrzut ocen dotyczących wzrostu PKB w tym roku, na ogół od 2,5% do 3,5%, czyli rządowe założenie wzrostu 3,7% jest powszechnie uważane za optymistyczne.

Druga ważna informacja to ta, że zerowy deficyt budżetu państwa jest wynikiem pojawienia się wielu dochodów jednorazowych, na łączną sumę blisko 50 mld zł. Deficyt całego sektora finansów publicznych, liczony według metodologii Eurostatu, ma być w przedziale od 2 do 2,5% PKB. Zatem, gdyby wzrost PKB okazał się być bliski 2,5% a nie bliski 3,7%, to pojawi się ryzyko przekroczenia przez deficyt całego sektora unijnego limitu 3% PKB.

Na stan koniunktury duży wpływ będzie miał eksport oraz inwestycje.

Rząd zakłada optymistycznie, że wolumen eksportu wzrośnie w tym roku o około 5%, pomimo niemal zerowego tempa wzrostu w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Rząd oczekuje, że tempo wzrostu płac nominalnych będzie nadal dość wysokie, około 6-7%, czyli dużo wyższe niż tempo wzrostu przeciętnej wydajności pracy przewidywane na poziomie 3,2%. W porównaniu z krajami strefy euro będziemy mieć w Polsce dużo wyższą inflację CPI, w pierwszy kwartale nawet ponad 4% r/r, a w skali roku około 3,5%.

Takie, znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, pogorszenie stabilności finansów publicznych oraz znaczny wzrost inflacji są jeszcze na tyle umiarkowane, że nie mają cech kryzysu. Wiele zależy od tego co będzie w latach następnych. Po roku 2022 czeka nas silne zmniejszenie dopływu środków UE. Bez znacznego wzrostu inwestycji krajowych czeka nas dalsze spowolnienie tempa wzrostu PKB, do poziomu około 2-2,5%. Rośnie też prawdopodobieństwo znacznego pogorszenia stan finansów publicznych, z możliwością wejścia przez wiele lat w obszar nadmiernego deficytu.

 

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski.


Business Centre Club

Istnieje  od  1991  roku.  Jest  prestiżowym  Klubem  przedsiębiorców  i  największą  w  kraju,  ustawową  organizacją  indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają p onad  400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagran iczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsięb iorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystk ich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk