• Odbierz prezent
Bez nich nie masz szans na Forex! Obligacje i USDX, a kurs walut

Obligacje skarbowe i indeks dolara wyraźnie wpływają na kurs walut i rynek Forex. Za wszystkim stoi m.in. wysokość stóp procentowych. Mimo to bardzo często słyszy się, że analiza fundamentalna jest potrzebna inwestorom, gdy day traderzy są w stanie się bez niej obejść. Bardzo szybko przekonasz się, że wiadomości ekonomiczne napędzają rynki, a ich zrozumienie i umiejętność umieszczania w kontekście jest kluczowa, bez względu na wykorzystywany interwał. Jeśli jednak niespecjalnie ekscytuje Cię czytanie tabelek, z pomocą indeksu dolara i rentowności obligacji, wzniesiesz swoje decyzje inwestycyjne na nowy poziom.

 

Kurs walut Forex i indeks dolara — zależności

Obok najważniejszych, amerykańskich indeksów - S&P 500, Dow Jones i NASDAQ, istnieje mniej popularny, jednak nie mniej użyteczny indeks dolara amerykańskiego (USDX lub DXY). Jest on miernikiem siły waluty USA względem walut ich najważniejszych partnerów handlowych, wyłączając m.in. Chiny.

 

Tabela 1. Istotność poszczególnych walut w indeksie dolara, wyrażona w procentach.

Euro 57.6%
Jen japoński 13.6%
Funt brytyjski 11.9%
Dolar kanadyjski 9.1%
Korona szwedzka 4.2%
Frank szwajcarski 3.6%

 

Notowania USDX/DXY rozpoczęły się tuż po upadku systemu z Bretton Woods i rezygnacji z parytetu złota. Wartość bazowa instrumentu wynosiła 100.0, tak więc, gdy indeks urośnie do np. 120, oznacza to, że dolar amerykański jest 20% silniejszy niż wartość wyjściowa.

Najważniejsze jest jednak praktyczne zastosowanie tego narzędzia.

 

USDX w analizie międzyrynkowej i wpływ na kurs walut

Zapewne słyszałeś o analizie wielointerwałowej i konieczności czytania price action na wielu różnych ramach czasowych. Wśród średnio-zaawansowanych traderów to bardzo popularna technika.

Bardzo często pomija się jednak fakt, że tak, jak żaden interwał nie powinien być analizowany w oderwaniu od pozostałych, tak żadna z par walutowych nie powinna być analizowana bez uwzględnienia reszty systemu ekonomicznego. Z tego powodu, tzw. analiza międzyrynkowa jest już dużo mniej popularna. Niesłusznie.

Dzięki korelacji indeksu dolara z parami Forex jesteś w stanie dodatkowo argumentować swoje decyzje, wnioskami wyciągniętymi z analizy indeksu.

Dla przykładu weźmy parę EUR/USD. W naturalnych warunkach instrument ten powinien być niemal lustrzanym odbiciem indeksu dolara.

 

Wykres 1. Historia cen indeksu dolara (kolor zielony) i pary EUR/USD. Instrumenty są ze sobą skorelowane negatywnie.

 

FXMAG forex bez nich nie masz szans na forex! obligacje i usdx, a kurs walut eurusd euro dolar obligacje, obligacje skarbowe, kurs walut, forex, obligacje skarbu państwa, obligacje amerykańskie, obligacje niemieckie, rentowność, rentowność obligacji, indeks dolara, analiza fundamentalna, korelacja na forex, strategie forex, waluty, rynek walutowy, rynek walutowy forex, emitent, obligatariusz, analiza techniczna, analiza międzyrynkowa, co wpływa na forex, od czego zależą wahania na forex, dlaczego występują wahania na rynku forex, skąd zmienność na forex?, wpływ stóp procentowych na forex, wpływ wysokości stóp procentowych na rynek forex, co to są stopy procentowe?, czym są stopy procentowe, ile wynoszą stopy procentowe, kiedy podwyżka stóp w polsce, co napędza rynki, co napędza rynki finansowe, co napędza inwestorów, co ma wpływ na decyzje inwestorów, od czego zależą decyzje inwestorów, kalendarz ekonomiczny a decyzje inwestycyjne, polityka a rynek forex, zależność giełdy od polityki, zależność forexu od polityki, polityka a forex, decyzje polityczne a rynek walut, decyzje polityczne a kursy walut, przemówienia polityczne a rynek walut, przemówienia polityczne a kursy walut, wypowiedzi polityczne a kursy walut, wypowiedzi polityków a forex, od czego zależy siła waluty, wartość waluty, usdx, co to jest indeks dolara, indeks dolara amerykańskiego, indeks dolara oznaczenie, indeks dolara usdx, co to jest indeks waluty, czym jest indeks waluty, analiza międzyrynkowa indeksu dolara, czym jest analiza rynkowa, analiza międzyrynkowa, analiza pary walutowej, analiza par walutowych, analiza eurodolara, analiza eurusd, treasury bond yield, termin wykupu i yield, dlaczego gdy obligacje skarbowe drożeją spada ich rentowność?, spadek cen us10y bond, wzrost indeksu dolara, rentowność obligacji a indeks dolara, obligacje skarbowe — bond spread jako porównanie systemów ekonomicznych, bond spread jako porównanie systemów ekonomicznych a kurs walut na forex, zestawienie rentowności obligacji emitowanych, zestawienie obligacji niemieckich z amerykańskimi, zestawienie rentowności obligacji, zestawienie rentowności obligacji niemieckich z amerykańskimi, zestawienie rentowności obligacji amerykańskich, spread rentowności, czym jest spread rentowności, co to jest spread rentowności, do czego odnosi się spread rentowności, jak inwestować w obligacje, zależność rentowności obligacji i kursu walut, zależność między kursem pary walut a rentownością obligacji, eurusd a rentowność, eurodolara a rentowność, zależność eurodolara i rentowności obligacji, jaki związek ma kurs eurodolara i rentowność obligacji amerykańskich, czym jest rentowność obligacji, rentowność obligacji a cena obligacji 1

 

Źródło: Tradingview.com

 

 

Gdy indeks znajdzie się w trendzie wzrostowym, powinien pociągnąć za sobą wszystkie pary, w których dolar jest walutą bazową i doprowadzić do spadku tych, w których jest on walutą kwotowaną. 

 

Obligacje skarbowe i rentowność

Kolejnym, obok USDX, instrumentem, którego będziemy potrzebować, jest Treasury Bond Yield, czyli rynek odzwierciedlający rentowność obligacji skarbowych.

By go zrozumieć, cofnijmy się na chwilę, by pokrótce wyjaśnić działanie obligacji.

Handel nimi jest w istocie handlem długiem. Jeśli masz w portfelu np. niemiecką, rządową obligację skarbową, technicznie rzecz biorąc — rząd Angeli Merkel jest Ci winien pieniądze.

Mamy tutaj do czynienia z dwoma podmiotami:

 • Emitentem, czyli podmiotem, który w celu pozyskania dodatkowych środków emituje obligacje.
 • Obligatariuszem — podmiotem, który kupuje obligacje i w ten sposób, pożycza emitentowi równowartość jej ceny, w zamian za określony procent.

 

Czytaj także: Rentowność obligacji - wskaźnik, na który patrzą wszyscy analitycy. Zacznij i Ty!

  Rentowność obligacji jest o tyle trudna do interpretacji, że po pierwsze stanowi ODWROTNOŚĆ ceny obligacji, a po drugie jej zależność od innych instrumentów jest dość zawiła. Zniechęcony? Spokojnie! Oba te zagadnienia wyjaśniamy w prostych słowach, tak, byś jako inwestor indywidualny wzbogacił wi.. Czytaj
Rentowność obligacji - wskaźnik, na który patrzą wszyscy analitycy. Zacznij i Ty!

 

Termin wykupu i Yield

Pozornie, mechanizm działania obligacji skarbowych przypomina nieco rynek akcji spółek. Różnica tkwi jednak m.in. w tym, że każda z nich posiada z góry ustalony termin wykupu (Maturity). Najczęściej spotykamy:

 • Obligacje dwuletnie: 2-Year Treasury Bond
 • Dziesięcioletnie: 10-Year Treasury Bond
 • Trzydziestoletnie: 30-Year Treasury Bond

Obligacja ma także tzw. kupon oraz rentowność. Ten pierwszy to z góry ustalona wysokość odsetek, które obligatariusz otrzyma od emitenta, każdego roku posiadania przez niego obligacji. Wartość kuponu jest stała.

Rentowność bieżąca (Yield) jest za to zmienna. Równanie na nią wygląda tak:

 

(kupon/cena obligacji) x 100 = Yield

 

Z powyższego wzoru można wysnuć, że rentowność oraz cena obligacji, są ze sobą odwrotnie skorelowane — gdy cena rośnie, spada Yield i na odwrót. Poziom rentowności bieżącej z kolei, jest powiązany pozytywnie z ceną waluty właściciela obligacji. Tak więc np.:

 

Spadek cen US10Y Bond = wzrost US10Y Bond Yield = wzrost indeksu dolara

 

Dlaczego tak się dzieje?

Dlaczego, gdy obligacje skarbowe drożeją, spada ich rentowność?

Wyobraź sobie, że Stany Zjednoczone emitują obligację, której:

 • Cena to 1000$
 • Termin wykupu to 10 lat
 • Kupon to 10%

Jeśli kupisz tę obligację po cenie 1000$, dokładnie za 10 lat otrzymasz z powrotem kwotę inwestycji. Dodatkowo każdego roku, emitent wypłaci Ci 10% z tej kwoty, czyli 100$. W sumie, w ciągu dekady, aż do wygaśnięcia obligacji, otrzymasz 2000$.

Aktualna rentowność, to:

 

(kupon/cena obligacji) x 100 = Yield = (100/1000) x 100 = 10%

 

 

Jak widać, Yield pokrywa się z umieszczonym na obligacji kuponem. Załóżmy jednak, że, zamiast kupować obligację już teraz, czekasz na spadek cen. Udaje Ci się nabyć papier za 987$.

Rentowność w tym przypadku wyniesie:

 

Yield = (100/987) x 100=10.13%

 

Jako że kupiłeś obligację nieco taniej, jej Yield jest wyższy. Za to w przypadku wzrostu cen do powiedzmy, 1100$, spadnie ona do poziomu około 9%:

 

Yield = (100/1100) x 100=9.09%

 

To właśnie prosta logika stojąca za odwrotną relacją cen i rentowności obligacji skarbowych. Równie istotne jest jednak, co powoduje wzrost i spadek cen na rynku wtórnym.

 

 

Obligacje i Yield, a stopy procentowe

Obligacje skarbowe interesują nas, jako traderów Forex, przede wszystkim ze względu na swoje powiązanie z wysokością stóp procentowych. Należą one do najważniejszych wskaźników ekonomicznych i silnie wpływają na kurs walut. 

Wróćmy do przykładu z powyższego akapitu.

 • Cena obligacji to 1000$
 • Termin to 10 lat
 • Kupon wynosi 10%

Przyjmijmy, że jakiś czas po emisji, stopy procentowe wzrastają do 12%. Jako że kupon obligacji to jedynie 10%, popyt na rynku nie ma interesu w kupowaniu jej po 1000$. Z tego względu, ceny spadną, a rentowność bieżąca, jak mówiliśmy wcześniej, wzrośnie.

 

Na poniższym zrzucie ekranu zaobserwujesz porównanie US10Y Bond Yield z indeksem dolara. Przykład doskonale obrazuje anomalię, która może być wykorzystana do otwarcia pozycji. Zauważ, że rentowność bieżąca jest traktowana jako wskaźnik wyprzedzający. Zakładamy więc, że indeks dolara powinien za nią podążać.

 

Wykres 2. Grafika zestawia wykresy instrumentów US 10Y Bond Yield (kolor czarny) z indeksem dolara — DXY (pomarańczowy).

 

FXMAG forex bez nich nie masz szans na forex! obligacje i usdx, a kurs walut eurusd euro dolar obligacje, obligacje skarbowe, kurs walut, forex, obligacje skarbu państwa, obligacje amerykańskie, obligacje niemieckie, rentowność, rentowność obligacji, indeks dolara, analiza fundamentalna, korelacja na forex, strategie forex, waluty, rynek walutowy, rynek walutowy forex, emitent, obligatariusz, analiza techniczna, analiza międzyrynkowa, co wpływa na forex, od czego zależą wahania na forex, dlaczego występują wahania na rynku forex, skąd zmienność na forex?, wpływ stóp procentowych na forex, wpływ wysokości stóp procentowych na rynek forex, co to są stopy procentowe?, czym są stopy procentowe, ile wynoszą stopy procentowe, kiedy podwyżka stóp w polsce, co napędza rynki, co napędza rynki finansowe, co napędza inwestorów, co ma wpływ na decyzje inwestorów, od czego zależą decyzje inwestorów, kalendarz ekonomiczny a decyzje inwestycyjne, polityka a rynek forex, zależność giełdy od polityki, zależność forexu od polityki, polityka a forex, decyzje polityczne a rynek walut, decyzje polityczne a kursy walut, przemówienia polityczne a rynek walut, przemówienia polityczne a kursy walut, wypowiedzi polityczne a kursy walut, wypowiedzi polityków a forex, od czego zależy siła waluty, wartość waluty, usdx, co to jest indeks dolara, indeks dolara amerykańskiego, indeks dolara oznaczenie, indeks dolara usdx, co to jest indeks waluty, czym jest indeks waluty, analiza międzyrynkowa indeksu dolara, czym jest analiza rynkowa, analiza międzyrynkowa, analiza pary walutowej, analiza par walutowych, analiza eurodolara, analiza eurusd, treasury bond yield, termin wykupu i yield, dlaczego gdy obligacje skarbowe drożeją spada ich rentowność?, spadek cen us10y bond, wzrost indeksu dolara, rentowność obligacji a indeks dolara, obligacje skarbowe — bond spread jako porównanie systemów ekonomicznych, bond spread jako porównanie systemów ekonomicznych a kurs walut na forex, zestawienie rentowności obligacji emitowanych, zestawienie obligacji niemieckich z amerykańskimi, zestawienie rentowności obligacji, zestawienie rentowności obligacji niemieckich z amerykańskimi, zestawienie rentowności obligacji amerykańskich, spread rentowności, czym jest spread rentowności, co to jest spread rentowności, do czego odnosi się spread rentowności, jak inwestować w obligacje, zależność rentowności obligacji i kursu walut, zależność między kursem pary walut a rentownością obligacji, eurusd a rentowność, eurodolara a rentowność, zależność eurodolara i rentowności obligacji, jaki związek ma kurs eurodolara i rentowność obligacji amerykańskich, czym jest rentowność obligacji, rentowność obligacji a cena obligacji 2

 

Źródło: Tradingview.com

 

Na zestawieniu wykresów, kolorami zielonym i różowym oznaczono momenty, w których rynki idą ze sobą w parze, a następnie, pojawia się pomiędzy nimi rozrzut. Na polu różowym, wykres rentowności kontynuuje wzrost, gdy indeks dolara zalicza gwałtowny spadek.

To ewentualna okazja do otwarcia pozycji długiej, którą oznaczyliśmy niebieskimi strzałkami.

 

Obligacje skarbowe — Bond Spread jako porównanie systemów ekonomicznych, a kurs walut na Forex

Kolejnym, ważnym wskaźnikiem makroekonomicznym jest tzw. Bond Spread. Jest to nic innego, jak zestawienie rentowności obligacji emitowanych przez dwa różne podmioty.

Zwróć uwagę na wykres poniżej. Zestawiliśmy ze sobą rentowność obligacji niemieckich (DE10Y Yield) z rentownością obligacji amerykańskich (US10Y Yield). To tzw. Bund-Bond Spread i ma kolor czerwony.

 

Wykres 3. Relacja rentowności 10-letnich obligacji niemieckich (wykres czerwony) z parą EUR/USD (zielony).

 

FXMAG forex bez nich nie masz szans na forex! obligacje i usdx, a kurs walut eurusd euro dolar obligacje, obligacje skarbowe, kurs walut, forex, obligacje skarbu państwa, obligacje amerykańskie, obligacje niemieckie, rentowność, rentowność obligacji, indeks dolara, analiza fundamentalna, korelacja na forex, strategie forex, waluty, rynek walutowy, rynek walutowy forex, emitent, obligatariusz, analiza techniczna, analiza międzyrynkowa, co wpływa na forex, od czego zależą wahania na forex, dlaczego występują wahania na rynku forex, skąd zmienność na forex?, wpływ stóp procentowych na forex, wpływ wysokości stóp procentowych na rynek forex, co to są stopy procentowe?, czym są stopy procentowe, ile wynoszą stopy procentowe, kiedy podwyżka stóp w polsce, co napędza rynki, co napędza rynki finansowe, co napędza inwestorów, co ma wpływ na decyzje inwestorów, od czego zależą decyzje inwestorów, kalendarz ekonomiczny a decyzje inwestycyjne, polityka a rynek forex, zależność giełdy od polityki, zależność forexu od polityki, polityka a forex, decyzje polityczne a rynek walut, decyzje polityczne a kursy walut, przemówienia polityczne a rynek walut, przemówienia polityczne a kursy walut, wypowiedzi polityczne a kursy walut, wypowiedzi polityków a forex, od czego zależy siła waluty, wartość waluty, usdx, co to jest indeks dolara, indeks dolara amerykańskiego, indeks dolara oznaczenie, indeks dolara usdx, co to jest indeks waluty, czym jest indeks waluty, analiza międzyrynkowa indeksu dolara, czym jest analiza rynkowa, analiza międzyrynkowa, analiza pary walutowej, analiza par walutowych, analiza eurodolara, analiza eurusd, treasury bond yield, termin wykupu i yield, dlaczego gdy obligacje skarbowe drożeją spada ich rentowność?, spadek cen us10y bond, wzrost indeksu dolara, rentowność obligacji a indeks dolara, obligacje skarbowe — bond spread jako porównanie systemów ekonomicznych, bond spread jako porównanie systemów ekonomicznych a kurs walut na forex, zestawienie rentowności obligacji emitowanych, zestawienie obligacji niemieckich z amerykańskimi, zestawienie rentowności obligacji, zestawienie rentowności obligacji niemieckich z amerykańskimi, zestawienie rentowności obligacji amerykańskich, spread rentowności, czym jest spread rentowności, co to jest spread rentowności, do czego odnosi się spread rentowności, jak inwestować w obligacje, zależność rentowności obligacji i kursu walut, zależność między kursem pary walut a rentownością obligacji, eurusd a rentowność, eurodolara a rentowność, zależność eurodolara i rentowności obligacji, jaki związek ma kurs eurodolara i rentowność obligacji amerykańskich, czym jest rentowność obligacji, rentowność obligacji a cena obligacji 3

 

Źródło: Tradingview.com

 

Powinieneś zauważyć, że gdy spread rentowności spada, para EUR/USD traci na wartości i odwrotnie.

Niekiedy zdarzają się jednak odstępstwa od normy

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, kolorami zielonym i różowym, oznaczyliśmy dwa fragmenty rynku. W tym pierwszym oba wykresy są zgodne. Następnie pojawia się anomalia. Podczas gdy spread spada, odzwierciedlając spadek rentowności obligacji niemieckich względem amerykańskich, cena EUR/USD wciąż rośnie. Z perspektywy czasu widać, że była to świetna okazja do otwarcia pozycji krótkiej na parze walutowej, która wkrótce „wyrównała” do spreadu, wpadając w trend spadkowy.

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Maciej Halikowski

Trader detaliczny, który spekulację rozpoczął w 2012 roku na Betfair.W handlu łączy Auction Market Theory, prace Wyckoffa i analizę przepływu zleceń. Zwolennik minimalizacji znaczenia psychologii w tradingu. Prywatnie pasjonat produkcji muzycznej.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk