• Odbierz prezent
„Bez cukru” w Banku Pekao S.A.

W drugim największym polskim banku hasło „Bez cukru” to nie odpowiedź na pytanie o sposób picia kawy lub herbaty, lecz nazwa programu rozwojowego dla pracującychw nim kobiet. Tym samym Pekao udowadnia, że nie tylko 8 marca jest okazją do zadbania o dobrostan pań. 

„Bez cukru” to najnowsza inicjatywa Banku Pekao, która powstała z myślą o kobietach w nim zatrudnionych i z ich decydującym udziałem. To właśnie panie nadały jej kształt i wybrały nazwę.

Stworzenie programu poprzedziło badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 795 kobiet zatrudnionych we wszystkich obszarach banku i zajmujących różne stanowiska w hierarchii. To pozwoliło na stworzenie projektu, który najpełniej odpowiada zgłoszonym przez respondentki potrzebom.

W jego ramach kobiety, które stanowią ponad 70 proc. grona pracowników Banku Pekao, będą mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach poświęconych m.in. przywództwu, budowaniu marki personalnej, zagadnieniom związanym z rewolucją cyfrową, efektywnym zarządzaniem czasem i godzeniem wyzwań wynikających z łączenia pracy zawodowej z rolą rodzica.

– Coco Chanel mawiała „może urodziłaś się bez skrzydeł. Ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć”. Poprzez program „Bez cukru” chcemy wesprzeć kobiety pracujące w naszym banku właśnie w rozwinięciu skrzydeł. I to zarówno poprzez wzmacnianie i rozwój posiadanych przez nie kompetencji zawodowych, jak i pomagając im odkryć wewnętrzną siłę, dzięki której sukces jest w zasięgu ręki każdej z nich – mówi Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao odpowiedzialna za Pion MŚP i inicjatorka programu „Bez cukru”.

„Bez cukru” będzie także platformą wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Jednym z pierwszych przedsięwzięć zainicjowanych przez jego uczestniczki było utworzenie ogólnobankowej, networkingowej „Sieci Kobiet”, koordynowanej przez liderki ze wszystkich regionów Polski, w których obecny jest Bank Pekao.

Działania w ramach projektu „Bez cukru” będą trwały przez cały rok, a zmiany w jego formule będą pochodną zgłaszanych potrzeb i oczekiwań jego uczestniczek.

 

 


Bank Pekao S.A.

Założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).  Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk