• Odbierz prezent
Walne Zgromadzenie Betacom S.A. postanawia wypłacić swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku za poprzedni rok obrotowy
Z artykułu dowiesz się:

- o decyzji Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Wydawałoby się, że sezon walnych zgromadzeń spółek akcyjnych notowanych na rynku publicznym jest już za nami. Niektóre Spółki, mają jednak rok obrotowy, nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym. 20 lipca odbyło się Walne Zgromadzenie Betacom S.A., na którym podjęto decyzję o wypłacie dywidendy.

 

Dywidenda Betacom S.A.

Jak wynika z załącznika do raportu 26/2017, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom S.A., podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z 426 904,88 zł zysku za rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2016 r., a kończący się 31 marca 2017 r.

Kwota 123 904,88 zł miała zostać przeznaczona na kapitał zapasowy, natomiast na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona miała zostać kwota 303 000,00 zł. Proponowany podział zysku nie uzyskał jednak wymaganej większości głosów, w związku z czym głosowano nad kolejną propozycją podziału zysku.

Propozycja ta zyskała wymaganą większość głosów. Zgodnie z nią, Spółka postanowiła przeznaczyć 325 904,88 zł na kapitał zapasowy, natomiast, na dywidendę 101.000,00 zł. Dzień dywidendy ustalono na 4 sierpnia 2017 r., natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie 17 sierpnia 2017 r.

 

Nie chciwość, lecz rozwój Spółki

To ciekawe, że akcjonariusze Betacom zdecydowali się na podjęcie uchwały, zgodnie z którą zostanie im wypłacona mniejsza część zysku. Dowodzi to, że inwestorzy, nieraz wolą odłożyć w czasie swoje zyski, po to by w przyszłości czerpać jeszcze większe korzyści, ze środków, które ich spółka zatrzyma.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk