• Odbierz prezent
BETACOM: Informacja dotycząca odpisu aktualizującego (2021-02-22 17:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Informacja dotycząca odpisu aktualizującego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o konieczności dokonania aktualizacji aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego na dostarczenie licencji do jednego z kontrahentów zagranicznych. Zdarzenie to jest efektem trudnej sytuacji rynkowej kontrahenta. W związku z powyższym Emitent w dniu 19 lutego 2021 roku przystąpił do porozumienia rozwiązującego współpracę w dotychczasowej formie z tym kontrahentem.

Zarząd Spółki informuje, że dokonanie odpisu w związku z aktualizacją aktywa wykazanego w rozliczeniach międzyokresowych czynnych będzie miało wpływ na roczne wyniki finansowe Emitenta w maksymalnej kwocie 1,6 mln zł. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w związku z możliwym, istotnym wpływem na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

Zarząd Spółki informuje, że powyższe informacje mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będą zawarte w rocznym raporcie okresowym za okres kończący się 31 marca 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-377Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Połczyńska31A
(ulica)(numer)
022 533 98 88022 533 98 99
(telefon)(fax)
betacom@betacom.com.plwww.betacom.com.pl
(e-mail)(www)
527-10-22-097010963920
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Magda PleskaczWiceprezes ZarząduMagda Pleskacz
2021-02-22Robert FręchowiczCzłonek ZarzaduRobert Fręchowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk