• Odbierz prezent
BETACOM: Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA (2021-03-10 14:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 marca 2021 roku Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru (dokooptowania) członka Rady Nadzorczej. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Dariusza Bożeńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej w oparciu o §16 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza powołała (dokooptowała) do swojego grona Pana Pawła Mielcarza.

Pan Paweł Mielcarz złożył Oświadczenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej, zawierające m.in. oświadczenie w zakresie nie prowadzenia innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz oświadczenie, że nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalności konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub wspólnik jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu. Pan Paweł Mielcarz oświadczył, że nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy oraz Oświadczenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zał. do RB 7.2021 Paweł Mielcarz oświadczenie kandydata.pdfOświadczenie Pawła Mielcarza na kandydata RN Betacom S.A.
Zał. do RB 7.2021 Paweł Mielcarz życiorys zawodowy.pdfŻyciorys zawodowy Pawła Mielcarza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-377Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Połczyńska31A
(ulica)(numer)
022 533 98 88022 533 98 99
(telefon)(fax)
betacom@betacom.com.plwww.betacom.com.pl
(e-mail)(www)
527-10-22-097010963920
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-10Magda PleskaczWiceprezes ZarząduMagda Pleskacz

2021-03-10Robert FręchowiczCzłonek ZarząduRobert FręchowiczESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk