• Odbierz prezent
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-03-10 11:26)

FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr47/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-10









































BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
AgioFunds TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





384869045
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-092021-03-08

Wartość aktywów

21 175 090,5721 478 133,92

Wartość aktywów netto

21 082 152,2921 386 441,52

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

361,51366,73






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 9 marca 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-10Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk