• Odbierz prezent
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-02-09 13:12)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 21 oie - odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2023-02-09
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL.DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis





TREŚĆ RAPORTU:















l.p.

imię

nazwisko

pełniona funkcja

zarządzanie lub nadzór

odwołanie lub rezygnacja

przyczyny odwołania lub rezygnacji

data odwołania lub rezygnacji




Marek MiukućWiceprezes Zarządu
Osoba zarządzająca
Rezygnacjapowody osobiste
2023-02-08


Krzysztof DreslerPrzewodniczący Rady NadzorczejOsoba nadzorującaRezygnacjapowody osobiste 2023-02-06


Mariusz SkwarońCzłonek Rady NadzorczejOsoba nadzorującaRezygnacjapowody osobiste 2023-02-07










































PlikOpis





















PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2023-02-09Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru








ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk