• Odbierz prezent
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz: raport finansowy (2021-03-11 12:48)

FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr17/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-11









































BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-102021-03-09

Wartość aktywów

4 818 443,784 820 003,02

Wartość aktywów netto

4 791 078,434 793 565,30

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

67,0067,04































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-11Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk