• Odbierz prezent
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz: raport finansowy (2021-02-19 14:34)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2021-02-19
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fizAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji

2020-12-10

data zakończenia subskrypcji

2020-12-11

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych

2020-12-16

liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją

1 000 000

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

71 505

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

71 505

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane

67,41

waluta

PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

4

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

4

wartość przeprowadzonej subskrypcji

4 820 152,05

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy

stopa redukcji

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

inwestorów instytucjonalnych0%11
inwestorów indywidualnych0%33

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta

liczba certyfikatów inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

Subemitent nie występował przy emisji CI

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

85 145,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty42 560,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa42 585,00
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

1,19

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

przedmiot wkładów pieniężnych

wartość wkładów niepieniężnych

waluta

załączenie wyceny wkładów niepieniężnych

PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY

podmiot

liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-02-19Katarzyna KosInspektor nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk