• Odbierz prezent
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz: raport finansowy (2021-02-19 13:54)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 22 oie - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2021-02-19
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fizAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

l.p.

imię

nazwisko

zarządzanie lub nadzór

opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

data powołania

KazimierzSzpakOsoba zarządzająca
informacja przekazana poniżej2021-02-08
Dawid BąbolOsoba zarządzająca
informacja przekazana poniżej2021-02-08
MateuszMuchaOsoba zarządzająca
informacja przekazana poniżej2021-02-08
KAZIMIERZ SZPAK
Ukończył Moskiewski Instytut Energetyczny (Uniwersytet Techniczny) w Moskwie na wydziale Fizyki Jądrowej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w 1995 r. Licencję doradcy inwestycyjnego uzyskał w 2000 r., a od roku 2006 posiada również tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz jest członkiem CFA Institute i CFA Society of Poland.
Z rynkiem finansowym związany jest od 2000 r. W latach 2000–2001 zatrudniony w VII Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. Kazimierza Wielkiego S.A. na stanowisku Dyrektora Działu Analiz. Następnie przez ponad rok pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Analiz w Private Equity Poland Sp. z o.o. – spółce zarządzającej aktywami VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, X Narodowego Funduszu Inwestycyjnego oraz XIV Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. W tym okresie był również członkiem rad nadzorczych w spółkach portfelowych wskazanych w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych: ODRATRANS S.A., CHOFUM S.A., MIFAMA S.A., PZO S.A., Chodzież S.A., MPD S.A. i Lusatia S.A. Od 2003 r. do 2005 r. zatrudniony był w Warta Asset Management S.A. jako zarządzający portfelami akcyjnymi i mieszanymi. W latach 2005–2011 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie funduszami oraz portfelami w zakresie inwestycji w akcje. W latach 2011–2013 zatrudniony był w Amplico Life Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń Na Życie i Reasekuracji S.A. (obecnie: MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.) na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego, gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestującymi w akcje. W okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r. odpowiedzialny był za zarządzanie także funduszami inwestycyjnymi w Amplico Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie: Metlife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania. Od 1 maja 2015 r. do 17 czerwca 2016 r. pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Beta Securities Poland S.A., a następnie 17 czerwca 2016 r. został powołany na członka Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną Beta Securities Poland S.A. Od 19 listopada 2018 r. pracuje w Towarzystwie na stanowisku Zarządzającego Aktywami Funduszy Inwestycyjnych, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami: Beta ETF WIG20TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF mWIG40TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF WIG20short Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF WIG20lev Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF S&P 500PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.

DAWID BĄBOL
Dawid Bąbol w 2014 r. ukończył studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i uzyskał tytuł licencjata. W 2016 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i rachunkowość biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2014 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, a w 2016 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w Caspar Asset Management S.A., gdzie w okresie od grudnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. pracował jak analityk finansowy. Od sierpnia 2016 r. zatrudniony jest w Beta Securities Poland S.A. na stanowisku doradcy inwestycyjnego odpowiedzialnego za analizę rynku funduszy zarządzanych pasywnie. Od 1 grudnia 2018 r. zatrudniony był w AgioFunds TFI S.A. na stanowisku Specjalisty ds. Wsparcia Zarządzania Portfelowymi Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi, a od 24 października 2019 r. zatrudniony jest na stanowisku Zarządzającego Aktywami Funduszy Inwestycyjnych, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami: Beta ETF WIG20TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF mWIG40TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF WIG20short Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF WIG20lev Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF S&P 500PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.


MATEUSZ MUCHA
Mateusz Mucha w 2015 r. ukończył studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i uzyskał tytuł licencjata. W 2017 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i rachunkowość biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2013 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, a w 2016 r. licencję doradcy inwestycyjnego.
Karierę zawodową rozpoczął w Beta Securities Poland S.A., gdzie od września 2017 r. zatrudniony jest na stanowisku doradcy inwestycyjnego, odpowiedzialnego za działania rozwojowe rynku funduszy zarządzanych pasywnie. Od 8 lipca 2020 r. zatrudniony był w AgioFunds TFI S.A. na stanowisku Specjalisty ds. Wsparcia Zarządzania Portfelowymi Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi, a od 23 października 2020 r. zatrudniony jest na stanowisku Zarządzającego Aktywami Funduszy Inwestycyjnych, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami: Beta ETF WIG20TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF S&P 500PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-02-19Katarzyna KosInspektor nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk