• Odbierz prezent
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR (2021-03-19 09:36)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaBETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
Temat


Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawnaArt. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Treść raportu:

Informujemy o otrzymaniu powiadomienia pierwotnego o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treść powiadomienia pierwotnego została załączona do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

2021_03_17_SP500_Powiadomienie MAR_19_1.pdfpowiadomienie pierwotne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)(numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55
(telefon)(fax)
agiofunds@agiofunds.plwww.agiofunds.pl
(e-mail)(www)
1080024249388291560
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Monika Bobińska
Specjalista ds. Nadzoru


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk