• Odbierz prezent
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-09-20 13:02)

FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr192/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-09-20









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





388052909
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-09-172021-09-16

Wartość aktywów

6 626 082,686 703 850,16

Wartość aktywów netto

6 576 719,296 655 027,66

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

150,15151,94






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 września 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-09-20Paulina Lipska Młodszy Specjalista ds. Nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk