• Odbierz prezent
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: informacja o pobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem (2021-06-09 19:03)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr119/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
Temat


informacja o pobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Towarzystwa niniejszym, na podstawie § 34 ust 1 pkt. 1) statutu BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PFIZ (dalej „Fundusz”), podejmuje decyzję o nienaliczaniu i niepobieraniu wynagrodzenia za zarzadzanie Funduszem, począwszy od dnia 10 czerwca 2021 roku włącznie, do odwołania.MESSAGE (ENGLISH VERSION)BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)(numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55
(telefon)(fax)
agiofunds@agiofunds.plwww.agiofunds.pl
(e-mail)(www)
1080024137388052909
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-09Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk