• Odbierz prezent
BEST: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. (2021-10-19 20:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia:2021-10-19
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 26 listopada 2021 r., godz. 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Wniosek Zarządu dotyczący podjęcia uchwał objętych porządkiem obraz wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją, która ma zostać przedstawiona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej BEST www.best.com.pl.
Załączniki
PlikOpis
001_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ Emitenta
002_Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ Emitenta
003_Wniosek Zarządu o podjęcie uchwał.pdfWniosek Zarządu dotyczący podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, uzasadnienie uchwał
004_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-19Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2021-10-19Marek KucnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk