• Odbierz prezent
BEST: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok (2021-03-29 17:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok („Raporty Roczne”). Raporty Roczne nie zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2021 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., a w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Zmiana terminu publikacji Raportów Rocznych następuje zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, Poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Marek KucnerWiceprezes Zarządu
2021-03-29Aleksandra ŻylewiczProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk