• Odbierz prezent
BEST: Zatwierdzenie prospektu podstawowego (2021-06-17 19:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zatwierdzenie prospektu podstawowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy (Prospekt) dotyczący ustanowionego przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 PLN, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2021-06-17Aleksandra ŻylewiczProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk