• Odbierz prezent
BEST: Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej. (2021-03-31 13:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., informującego o zawarciu przez Emitenta, jednostki zależne od Emitenta: BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ (Kredytobiorcy) oraz ING Bank Śląski S.A. (Bank) umowy uzupełniającej (Umowa Uzupełniająca nr 3) do umowy kredytowej, o której BEST II NSFIZ informował raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Kredytobiorcy otrzymali od Banku informację o spełnieniu wszystkich warunków zawieszających określonych Umową Uzupełniającą nr 3, którymi były:
1) otrzymanie przez Bank wszystkich dokumentów oraz oświadczeń wskazanych w Umowie Uzupełniającej nr 3,
2) złożenie przez każdego z Kredytobiorców oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
Wobec powyższego postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 3 weszły w życie z dniem dzisiejszym. BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta. Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Marek KucnerWiceprezes Zarządu
2021-03-31Aleksandra ŻylewiczProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk