• Odbierz prezent
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Cofnięcie wniosku o wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (2021-03-04 20:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.
Temat
Cofnięcie wniosku o wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył w Komisji Nadzoru Finansowego pismo w przedmiocie cofnięcia wniosku o wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Powyższe spowodowane jest podpisaniem listu intencyjnego, rozpoczynającego proces negocjacji w sprawie połączenia Spółki z innym podmiotem, o czym informowano raportem bieżącym nr 8/2021 w dniu 7 lutego 2021 r. Dalsze procedowanie wymaga prowadzenia przez Spółkę działalności operacyjnej, co stoi w sprzeczności z wyłącznym profilem działalności Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. Ponadto Zarząd zaznacza, że Spółka zbyła dotychczasowy portfel inwestycyjny, o czym informowano raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.

W związku z powyższym Zarząd zaproponuje zmianę Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Andrzeja Frycza Modrzewskiego20
(ulica)(numer)
+48 33 816 92 26
(telefon)(fax)
biuro@bbi-polska.comwww.bbi-polska.com
(e-mail)(www)
9372604213241302763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Łukasz Górski
Prezes Zarządu
Łukasz Górski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk