• Odbierz prezent
BERLING S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego (2021-03-15 16:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje o zmianie daty przekazania jednostkowego raportu rocznego Berling S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Berling za rok 2020.
Publikacja zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 z 29.01.2021 r. zaplanowana była na dzień 23.03.2021 r.
Nowy termin publikacji raportów rocznych to 27.04.2021 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-018Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zgoda5/8
(ulica)(numer)
(22) 727 84 97(22) 736 28 99
(telefon)(fax)
investor@berling.plwww.berling.pl
(e-mail)(www)
522-005-97-42010164538
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Hanna BerlingPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk