• Odbierz prezent
BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży pomp ciepła (2021-03-16 16:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
BERG HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży pomp ciepła
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż spółka zależna od Emitenta – NETSU S.A. zawarła umowę na sprzedaż pomp ciepła wraz z urządzeniami dodatkowymi na łączną kwotę 568.796,20 zł netto + VAT.

Na mocy zawartej umowy NETSU S.A. udzieliło Kupującemu 2-letniej rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz 7-letniej gwarancji na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych. Ponadto każda ze stron może rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umowy sprzedaży ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of Berg Holding S.A. with registered office in Katowice [Company, Issuer] informs that the subsidiary company of the Issuer - NETSU S.A. concluded an agreement for the sale of heat pumps with additional devices for the total amount of PLN 568,796.20 net + VAT.

Under the concluded contract, NETSU S.A. granted the Buyar a 2-year warranty on the terms set out in the Civil Code and a 7-year warranty on the terms set out in the warranty documents. Moreover, either party may terminate the contract by mutual agreement of the parties. The remaining terms of the agreement do not differ from those commonly used in this type of agreement.

In the opinion of the Issuer's Management Board, the information on the conclusion of the sales contract is confidential information due to the fact that its implementation will have a significant impact on the financial income of the Issuer's Capital Group.

BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERG HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-064Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kopernika6/2
(ulica)(numer)
+48 32 445 35 56+48 32 323 17 68
(telefon)(fax)
biuro@bergholding.plwww.bergholding.pl
(e-mail)(www)
627273430242938836
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Ofka PiechniczekPrezes Zarządu
2021-03-16Kamil KitaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk