• Odbierz prezent
BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy na dystrybucję pomp ciepła (2021-02-26 15:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
BERG HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy na dystrybucję pomp ciepła
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż spółka zależna od Emitenta – NETSU S.A. zawarła z MB Ventekonas UAB z siedzibą w Kownie, Litwa [Kupujący], umowę na dystrybucję pomp ciepła określającą ogólne warunki współpracy [Umowa dystrybucyjna].

Kupujący od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu jej rozwiązania będzie występował jako Dystrybutor pomp ciepła, zasobników oraz buforów pod nazwą handlową NETSU na rynku litewskim. Jednocześnie Kupujący zadeklarował zakup co najmniej stu pięćdziesięciu urządzeń pomp ciepła w 2021 roku. Na mocy zawartej umowy, każda ze stron może rozwiązać Umowę dystrybucyjną z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Pozostałe warunki Umowy dystrybucyjnej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu Umowy dystrybucyjnej ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Berg Holding S.A. based in Katowice [Company, Issuer] hereby informs that the following company NETSU S.A., the Issuer's subsidiary, concluded with MB Ventekonas UAD based in Kaunas, Lithuania [Buyer], a heat pump distribution agreement specifying general terms and conditions of cooperation [Distribution Agreement].

From the date of conclusion of this contract until its terminationm the Buyer shall act as a Distributor of heat pumps, storage tanks and buffers under the trade name NETSU on the Lithuanian market. At the same time Buyer declared to purchase at least one hunderd and fifty pumps unit in 2021. Under the concluded agreement, either party may terminate the Distribution Agreement with six months notice. Other terms and conditions of the Distribution Agreement do not differ from those commonly used for this type of agreements.

In the opinion of the Management Board ot the Issuer, the information about the conclusion of the Distribution Agreement is confidential information due to the fact that its execution will have a significant impact on the financial revenues of the Issuer's Capital Group.

BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERG HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-064Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kopernika6/2
(ulica)(numer)
+48 32 445 35 56+48 32 323 17 68
(telefon)(fax)
biuro@bergholding.plwww.bergholding.pl
(e-mail)(www)
627273430242938836
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Ofka PiechniczekPrezes Zarządu
2021-02-26Kamil KitaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk